POLITYKA PRYWATNOŚCI – TERMOFINANSE.PL

 

Na niniejszą Politykę prywatności Termofinanse.pl składają się:

 1. Lista współadministratorów
 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – Termofinanse.pl
 3. Polityka plików cookies

 

Polityka prywatności obowiązuje od dnia 12 lutego 2019 r. i może podlegać zmianom. Zmiany będą publikowane na niniejszej stronie internetowej wraz ze wskazaniem daty, od której obowiązuje aktualizacja.

 

Polityka prywatności została zaktualizowana dnia 25 listopada 2019 r.

 

 1. Lista współadministratorów:

 

 1. Izolacja dachu, kotły, rekuperacja ciepła, OZE – współadministrator odpowiedzialny za grupy produktowe: Purinova Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-825 Bydgoszcz), ul. Wojska Polskiego 65. Ze Współadministratorem mogą się Państwo skontaktować korespondencyjnie na adres siedziby albo za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem .
 2. Audyt energetyczny, wnioski o dofinansowanie – współadministrator odpowiedzialny za grupy usługowe: NDE Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (31-322 Kraków), ul. J. Mehoffera 10. Ze Współadministratorem mogą się Państwo skontaktować korespondencyjnie na adres ul. Kazimierza Wielkiego 142, 30-082 Kraków albo za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem .
 3. Okna dachowe – współadministrator odpowiedzialny za grupę produktową: Velux Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-255 Warszawa), ul. Krakowiaków 34. Ze Współadministratorem mogą się Państwo skontaktować korespondencyjnie na adres siedziby albo za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem .
 4. Okna fasadowe, bramy – współadministrator odpowiedzialny za grupy produktowe: Oknoplast Sp. z o. o. z siedzibą w Ochmanowie nr 117 (32-003 Podłęże). Ze Współadministratorem mogą się Państwo skontaktować korespondencyjnie na adres siedziby albo za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem .
 5. Izolacja ścian – współadministrator odpowiedzialny za grupę produktową: Bolix S.A. z siedzibą w Żywcu (34-300 Żywiec), ul. Stolarska 8. Ze Współadministratorem mogą się Państwo skontaktować korespondencyjnie na adres siedziby albo za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem  .
 6. Drzwi – współadministrator odpowiedzialny za grupę produktową: Zakład Stolarki Budowlanej „CAL” Z. Cywiński i wspólnicy Sp. j. z siedzibą w Suwałkach (16-400 Suwałki), przy ul. Piaskowej 5. Ze Współadministratorem mogą się Państwo skontaktować korespondencyjnie na adres siedziby albo za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem .

 

 

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – Termofinanse.pl

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH PROJEKTU TERMOFINANSE

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz 26 ust. 2 zd. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: RODO) podajemy informacje, dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 

 1. Zakres podmiotowy.

Niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczy przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, które są lub mogą być zainteresowane termomodernizacją lub wymianą źródła ciepła w budynku mieszkalnym, w tym w ramach Programu priorytetowego „Czyste powietrze”

(dalej jako: Konsumenci lub Państwo).

 

 1. Współadministratorzy danych osobowych.

Cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych ustalane są wspólnie przez:

 1. Purinova Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-825 Bydgoszcz), ul. Wojska Polskiego 65, producent izolacji pianą PUR. Ze Współadministratorem mogą się Państwo skontaktować korespondencyjnie na adres siedziby albo za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem .
 2. NDE Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (31-322 Kraków), ul. J. Mehoffera 10, świadcząca usługi z zakresu audytów energetycznych, doradztwa energetycznego i sporządzania wniosków o dofinansowanie. Ze Współadministratorem mogą się Państwo skontaktować korespondencyjnie na adres ul. Kazimierza Wielkiego 142, 30-082 Kraków albo za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem .
 3. Velux Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-255 Warszawa), ul. Krakowiaków 34, producent okien dachowych, świetlików tunelowych i okien do płaskiego dachu VELUX oraz produktów uzupełniających do nich. Ze Współadministratorem mogą się Państwo skontaktować korespondencyjnie na adres siedziby albo za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem .
 4. Oknoplast Sp. z o. o. z siedzibą w Ochmanowie nr 117 (32-003 Podłęże), producent okien fasadowych i bram garażowych. Ze Współadministratorem mogą się Państwo skontaktować korespondencyjnie na adres siedziby albo za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem .
 5. Bolix S.A. z siedzibą w Żywcu (34-300 Żywiec), ul. Stolarska 8, producent systemów ociepleń. Ze Współadministratorem mogą się Państwo skontaktować korespondencyjnie na adres siedziby albo za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem  .
 6. Zakład Stolarki Budowlanej „CAL” Z. Cywiński i wspólnicy Sp. j. z siedzibą w Suwałkach (16-400 Suwałki), przy ul. Piaskowej 5, producent drewnianych drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, w tym alu-drewnianych. Ze Współadministratorem mogą się Państwo skontaktować korespondencyjnie na adres siedziby albo za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem .

 

W zakresie przesyłania informacji handlowych Państwa dane będą wykorzystywane wyłącznie przez tych współadministratorów, którzy oferują produkty i usługi, których dotyczyła zgoda na otrzymywanie informacji.

 

W razie przystąpienia do umowy o współadmistrowanie kolejnych podmiotów, będą Państwo o tym poinformowani, poprzez aktualizację niniejszej Informacji.

 

 1. Wspólne uzgodnienia między Współadministratorami. Punkt kontaktowy.

W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO. W szczególności uzgodniliśmy, że:

 1. Purinova jest zobowiązana do samodzielnego wypełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, a także do realizacji praw wskazanych w art. 15-22 RODO w stosunku do osób, których dane zostały pozyskane za pośrednictwem strony internetowej termofinanse.pl (dalej jako: Serwis).
 2. Każdy ze Współadministratorów jest zobowiązany do samodzielnego wypełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, a także do realizacji praw wskazanych w art. 15-22 RODO w stosunku do osób, których dane pozyskała samodzielnie.
 3. Zbiór danych osobowych prowadzony jest wspólnie przez Współadministratorów. Współadministratorzy mogą przetwarzać dane osobowe zawarte w zbiorze, pod warunkiem, że dokonywane jest ono w celach opisanych w pkt. 4 niniejszej Informacji.
 4. Ustanowiliśmy punkt kontaktowy, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawie ochrony danych: , Purinova sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego 65, 65-825 Bydgoszcz (z dopiskiem: „Punkt kontaktowy”).
 5. Każdy ze Współadminstratorów odpowiada za swoje działania i zaniechania przy przetwarzaniu danych osobowych zawartych w Bazie. Ponadto Purinova sp. z o. o. jest odpowiedzialna, aby przechowywanie danych osobowych w bazie danych odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych oraz okres przechowywania danych.

 

Lp. Cel Podstawa prawna Okres przechowywania
1. Wysyłka newslettera art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

 

Przez czas dostarczania newslettera (wykonywania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną)
2. Realizacja prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów, polegającego na komunikacji z użytkownikami Serwisu, poprzez odpowiedzi na zapytania zadane przez formularz kontaktowy i uzyskanie informacji zwrotnej art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Do czasu realizacji lub ustania tego interesu (30 dni od udzielenia odpowiedzi) lub skutecznego złożenia sprzeciwu wobec przechowywania
3. Przedstawienie informacji związanych z termomodernizacją i wymianą źródła ciepła w budynku mieszkalnym, w tym informacji handlowych o wskazanych przez Konsumenta produktach i usługach Współadministratora lub jego partnera handlowego związanych z tymi zagadnieniami art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Do czasu realizacji lub ustania tego interesu (np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych) lub skutecznego złożenia sprzeciwu wobec przechowywania
4. Realizacja prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów, polegającego na ustalaniu, dochodzeniu bądź obronie przed ewentualnymi roszczeniami art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Do czasu realizacji lub ustania tego interesu (do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających) lub skutecznego złożenia sprzeciwu wobec przechowywania

 

W zakresie kontaktowania się za pośrednictwem urządzeń końcowych na e-mail/telefon i przesyłania informacji handlowych dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody na otrzymywanie informacji związanych z termomodernizacją i wymianą źródła ciepła w budynku mieszkalnym, w tym informacji handlowych, na podstawie art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 Ustawy – Prawo telekomunikacyjne. Zgodę mogą Państwo wycofać w każdym czasie.

 

 1. Kategorie danych osobowych.

Współadministratorzy mogą przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

 • dane identyfikujące, np.: imię i nazwisko
 • dane kontaktowe, np.: email, numer telefonu stacjonarnego, komórkowego
 • kod pocztowy właściwy dla inwestycji, której ma dotyczyć termomodernizacja lub wymiana źródła ciepła
 • plany termomodernizacyjne dotyczące inwestycji

 

 1. Odbiorcy danych osobowych.

Współadministratorzy mogą przekazywać Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie w szczególności następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom świadczącym usługi na rzecz Współadministratora, w szczególności:
 • przedsiębiorcom, którzy dokonują sprzedaży towarów Współadministratorów lub świadczą usługi w zakresie termomodernizacji lub wymiany źródła ciepła w budynku mieszkalnym z wykorzystaniem towarów i usług nabytych od Współadministratora (partnerzy handlowi)
 • podmiotom obsługującym lub udostępniającym Współadministratorowi systemy i narzędzia teleinformatyczne, w których przetwarzane są dane osobowe (system do komunikacji, system do obsługi newsletter, system do automatyzacji działań marketingowych)
 • podmiotom świadczącym na rzecz Współadministratora usługi marketingowe
 • podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie
 • firmom windykacyjnym, audytorskim, konsultingowym
 • instytucjom upoważnionym z mocy prawa do odbioru danych osobowych Konsumentów na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. Urząd Skarbowy, organy sądowe lub inne, w tym komornicy i policja)
 • instytucjom upoważnionym z mocy prawa do kontroli działalności Współadministratora
 • Spółkom z grupy kapitałowej lub powiązanym w inny sposób ze Współadministratorem w strukturze własnościowej

 

Podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są stosować właściwe zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO, a także zgodnie z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami. Podmioty przetwarzające dane mają obowiązek zachowania w tajemnicy treści przetwarzanych danych osobowych.

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą.

W zakresie wynikającym z RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od Współadministratorów dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego o uzasadniony interes Współadministratorów, prawo do przenoszenia danych.

 

W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Oświadczenie o cofnięciu zgody nie wymaga uzasadnienia i może być złożone w każdym czasie, jednak jeżeli zgoda jest niezbędna do podejmowania czynności, wycofanie tej zgody będzie oznaczało, że czynności te nie będą mogły być wykonane. Cofnięcie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda może zostać wycofana co do wszystkich lub wybranych przez Państwa podmiotów.

 

W przypadku osób, które nie ukończyły 16 lat zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyraża osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę.

 

Aby zrealizować swoje prawa, mogą Państwo skontaktować się z Punktem kontaktowym wskazanym w pkt. 3.4 bądź z każdym ze Współadministratorów pod adresem podanym w pkt. 2.

 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 1. Obowiązek lub dobrowolność podania danych.

W przypadku kontaktu przez Serwis podanie  danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe udzielenie przez Współadministratora odpowiedzi na zapytanie złożone w formularzu kontaktowym/otrzymywanie newslettera/otrzymywanie informacji od Współadministratorów.

 

 1. Przekazywanie danych poza EOG

Współadministratorzy oświadczają, że przekazują dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG) bezpośrednio lub przez podmioty przetwarzające w imieniu Strony, zapewniając zabezpieczenie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa. W każdej chwili mogą Państwo otrzymać informację o stosowanych zabezpieczeniach przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, zgłaszając swoje żądanie na adres

 

 1. Pliki cookies

Z polityką plików cookies stosowaną przez Współadministratorów mogą Państwo zapoznać się pod adresem https://termofinanse.pl/polityka-prywatnosci/

 

 1. Aktualizacja Informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

Niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych osobowych obowiązuje od dnia 5.09.2019 r. i może podlegać dalszym zmianom. Zmiany będą publikowane w Serwisie.

 

 3. Polityka plików cookies

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZĄCYCH

 

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.
Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).
Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, możesz zapoznać się np. z
tym materiałem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Poniżej znajdziesz natomiast szczegółowe informacje na temat plików cookies funkcjonujących w ramach naszej strony.

 

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie tych plików. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

Możesz również zarządzać ustawieniami plików cookies, instalując specjalne dodatki pozwalające na kontrolę nad plikami cookies, takie jak np. Ghostery (https://www.ghostery.com).

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony. W plikach cookies własnych przechowywana jest również informacja o wyrażeniu przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies.

Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Google Analytics. Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Podkreślamy, że w ramach Google Analytics nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach Google Analytics to, w szczególności:

 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
 • podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszego serwisu,
 • czas spędzony w naszym serwisie oraz na jego podstronach,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach naszego serwisu,
 • źródło, z którego przechodzisz do naszego serwisu.

 

Ponadto, korzystamy w ramach Google Analytics z następujących Funkcji Reklamowych:

 • raporty demograficzne i zainteresowań,
 • remarketing,
 • funkcje raportowania o reklamach, user-ID.

 

W ramach Funkcji Reklamowych również nie gromadzimy danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp, to, w szczególności:

 • przedział wieku, w którym się znajdujesz,
 • Twoja płeć,
 • Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
 • Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W każdej chwili możesz również zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics i Google Analytics 360.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z prywatnością Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Google Ads. Korzystamy z programu reklamowego Google Ads obsługiwanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA w celu prowadzenia kampanii reklamowych, w tym remarketingowych. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług.

Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Twoim urządzeniu plik remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Ciebie stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach.

Dalsze przetwarzanie informacji ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji z Twojego konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziesz zalogowany podczas wizyty na naszej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Twoje dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo zebrane informacje z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

Podkreślamy, że my, korzystając z Google Ads, nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. Ewentualne zestawienie danych w taki sposób, że nabierają one charakteru danych osobowych, może być dokonywane po stronie Google, ale w tym zakresie nie ponosimy już za to odpowiedzialności, ponieważ Google realizuje te działania na podstawie umowy zawartej z Tobą jako użytkownikiem usług Google.

My, korzystając z Google Ads, jesteśmy jedynie w stanie definiować grupy odbiorców, do których chcielibyśmy, by nasze reklamy docierały. Na tej podstawie Google podejmuje decyzję, kiedy i w jaki sposób zaprezentuje Ci naszą reklamę.

W celu korzystania z Google Ads, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny piksel konwersji Google Ads. Piksel wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Ads. Możesz zarządzać ustawieniami reklam bezpośrednio po stronie Google: https://adssettings.google.com.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z prywatnością Google Ads, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Google: https://policies.google.com/privacy.

Yandex Metrica. Korzystamy z narzędzia Yandex Metrica zapewnianego przez YANDEX LLC, 16, Leo Tolstoy St., Moscow, 119021, Russia. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na analizie naszej strony w celu jej optymalizacji pod kątem użyteczności dla użytkownika.

Yandex Metrica w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje przechowywane są na serwerach znajdujących się w Unii Europejskiej oraz Rosji.

Informacje gromadzone w ramach Yandex Metrica nie pozwalają na Twoją identyfikację.

Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach Yandex Metrica to, w szczególności:

 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
 • podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszego serwisu,
 • czas spędzony w naszym serwisie oraz na jego podstronach,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach naszego serwisu,
 • źródło, z którego przechodzisz do naszego serwisu,
 • przedział wieku, w którym się znajdujesz,
 • Twoja płeć,
 • Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
 • Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

Ponadto, Yandex Metrica tworzy nagrania Twoich sesji na naszej stronie, które możemy odtwarzać w całości, analizując szczegółowo Twoje zachowania na naszej stronie. W tym zakresie również nie dochodzi do przetwarzania informacji, które pozwoliłyby na Twoją identyfikację, ponieważ narzędzie nie rejestruje danych podawanych w formularzach.

W celu korzystania z Yandex Metrica, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod śledzący. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy YANDEX LLC dotyczące usługi Yandex Metrica. W każdej chwili możesz również zablokować kod śledzący Yandex Metrica, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Yandex: https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.html.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z prywatnością Yandex Metrica, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami: https://metrica.yandex.com/about/info/gdpr.

SalesManago. Korzystamy z narzędzi w zakresie Marketing Automation dostępnych w ramach systemu SalesManago zapewnianego przez Benhauer Sp. z o.o., ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków, NIP: 6762447754. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w zakresie marketingu własnych produktów lub usług. SalesManago w sposób automatyczny gromadzi informacje związane z Twoją aktywnością w obrębie naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje przechowywane są na serwerach znajdujących się w Polsce.

W celu korzystania z SalesManago, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod śledzący. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Benhauer Sp. z o.o. dotyczące usługi SalesManago.
Kod SALESmanago przypisuje ciasteczka smuuid, smclient do osób odwiedzających naszą stronę.
Pierwsze (smuuid) z nich przypisuje unikalne ID, odpowiada za monitorowanie wizyt anonimowych i B2B, jest przypisywane wszystkim, którzy odwiedzają stronę i zgodzą się otrzymywać pliki cookie. Drugie (smclient) odpowiada za monitorowanie konkretnych, zidentyfikowanych kontaktów.

Ciasteczka są przypisywane w przypadku:

 • kliknięcia linku w emailu wysłanym z SALESmanago,
 • wypełnienie formularza zintegrowanego z SALESmanago,
 • kliknięcia linku wygenerowanego na karcie kontaktu,
 • kliknięcia linku w emailu wysłanym z konta proxy

Informacje zbierane przez kod monitorujący SalesManago to, w szczególności:

 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
 • podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszego serwisu,
 • dzień tygodnia oraz czas spędzony w naszym serwisie oraz na jego podstronach,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach naszego serwisu,
 • źródło, z którego przechodzisz do naszego serwisu (wejście bezpośrednie / kolejna strona / Odnośnik lub kampania UTM),
 • Twoja płeć,
 • Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w obrębie naszego serwisu.

Ponadto, SalesManago gromadzi informacje na temat interakcji z określonymi mechanizmami wykorzystywanymi na naszej stronie. W zależności od podejmowanych interakcji, możemy definiować różne zdarzenia, które będą miały miejsce w stosunku do Ciebie, takie jak wyświetlenie pop-upu, zmiana zawartości strony, skierowanie spersonalizowanego komunikatu.

Facebook Pixel. Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook, zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook oraz analizujemy Twoje zachowania podejmowane w ramach naszej strony. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług oraz analizy i optymalizacji strony internetowej.

W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszej witrynie, zaimplementowaliśmy w ramach naszych stron Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach naszej strony. Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

Narzędzia społecznościowe. Na naszych stronach internetowych używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, Instagram, Google, LinkedIN.

Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów