POLITYKA PRYWATNOŚCI – TERMOFINANSE.PL

Na niniejszą Politykę prywatności Termofinanse.pl składają się:
I. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – Termofinanse.pl
II. Polityka plików cookies

Polityka prywatności obowiązuje od dnia 12 lutego 2019 r. i może podlegać zmianom. Zmiany będą publikowane na niniejszej stronie internetowej wraz ze wskazaniem daty, od której obowiązuje aktualizacja.

I. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – Termofinanse.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – TERMOFINANSE.PL

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz 26 ust. 2 zd. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: RODO) podajemy informacje, dotyczące przetwarzania danych osobowych:

1. Zakres podmiotowy.
Niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczy przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, które:
1) zapisały się na newsletter Termofinanse.pl
2) złożyły zapytanie przez formularz kontaktowy na stronie Termofinanse.pl (dalej jako: Serwis)
3) wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji związanych z termomodernizacją i wymianą źródła ciepła w budynku mieszkalnym, w tym informacji handlowych o produktach Purinova sp. z o. o. i usługach świadczonych przy ich użyciu w tym zakresie
4) wyraziły zgodę na udostępnienie danych osobowych innym podmiotom, które oferują produkty lub usługi związane z termomodernizacją lub wymianą źródła ciepła w budynku mieszkalnym w celu przekazywania przez te podmioty informacji handlowych w tym zakresie
(dalej jako: Konsumenci lub Państwo).

2. Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Purinova Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-825) przy ul. Wojska Polskiego 65. Z Administratorem mogą Państwo skontaktować się korespondencyjnie na adres siedziby albo za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem odo@purinova.com.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych oraz okres przechowywania danych.

Lp.CelPodstawa prawnaOkres przechowywania
1.Wysyłka newsletteraart. 6 ust. 1 a) RODODo czasu wycofania zgody (wypisania się z newslettera)
2.Realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na komunikacji z użytkownikami Serwisu, poprzez odpowiedzi na zapytania zadane przez formularz kontaktowy i uzyskanie informacji zwrotnejart. 6 ust. 1 f) RODODo czasu realizacji lub ustania tego interesu (30 dni od udzielenia odpowiedzi) lub skutecznego złożenia sprzeciwu wobec przechowywania
3.Przedstawienie informacji związanych z termomodernizacją i wymianą źródła ciepła w budynku mieszkalnym, w tym informacji handlowych o produktach Purinova sp. z o. o. i usługach świadczonych przy ich użyciu w tym zakresieart. 6 ust. 1 a) RODODo czasu wycofania zgody
4.Udostępnienie danych osobowych innym podmiotom, które oferują produkty lub usługi związane z termomodernizacją lub wymianą źródła ciepła w budynku mieszkalnym w celu przekazywania przez te podmioty informacji handlowych w tym zakresieart. 6 ust. 1 a) RODODo czasu wycofania zgody
5.Realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na ustalaniu, dochodzeniu bądź obronie przed ewentualnymi roszczeniamiart. 6 ust. 1 f) RODODo czasu realizacji lub ustania tego interesu (do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających) lub skutecznego złożenia sprzeciwu wobec przechowywania

1. Wysyłka newslettera art. 6 ust. 1 a) RODO Do czasu wycofania zgody (wypisania się z newslettera)
2. Realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na komunikacji z użytkownikami Serwisu, poprzez odpowiedzi na zapytania zadane przez formularz kontaktowy i uzyskanie informacji zwrotnej art. 6 ust. 1 f) RODO Do czasu realizacji lub ustania tego interesu (30 dni od udzielenia odpowiedzi) lub skutecznego złożenia sprzeciwu wobec przechowywania
3. Przedstawienie informacji związanych z termomodernizacją i wymianą źródła ciepła w budynku mieszkalnym, w tym informacji handlowych o produktach Purinova sp. z o. o. i usługach świadczonych przy ich użyciu w tym zakresie art. 6 ust. 1 a) RODO Do czasu wycofania zgody
4. Udostępnienie danych osobowych innym podmiotom, które oferują produkty lub usługi związane z termomodernizacją lub wymianą źródła ciepła w budynku mieszkalnym w celu przekazywania przez te podmioty informacji handlowych w tym zakresie art. 6 ust. 1 a) RODO Do czasu wycofania zgody
6. Realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na ustalaniu, dochodzeniu bądź obronie przed ewentualnymi roszczeniami art. 6 ust. 1 f) RODO Do czasu realizacji lub ustania tego interesu (do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających) lub skutecznego złożenia sprzeciwu wobec przechowywania

4. Kategorie danych osobowych.
Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:
 – dane identyfikujące, np.: imię i nazwisko
 – dane kontaktowe, np.: email, numer telefonu stacjonarnego, komórkowego
 – adres inwestycji
 – dane dotyczące planów termomodernizacyjnych

5. Odbiorcy danych osobowych.
Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie w szczególności następującym kategoriom odbiorców:
1) pod warunkiem uzyskania Państwa zgody – podmiotom, które oferują produkty i usługi z zakresu termomodernizacji lub wymiany źródła ciepła w budynku mieszkalnym,
2) przedsiębiorcom, którzy świadczą usługi w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych z wykorzystaniem towarów i usług nabytych od Administratora (podwykonawcy),
3) podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności:
 – podmiotom obsługującym lub udostępniającym Administratorowi systemy i narzędzia teleinformatyczne, w których przetwarzane są dane osobowe (system do komunikacji, system do obsługi newsletter, system do automatyzacji działań marketingowych)
 – podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie
 – firmom windykacyjnym, audytorskim, konsultingowym
 – podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi marketingowe
4) instytucjom upoważnionym z mocy prawa do odbioru danych osobowych Konsumentów na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. Urząd Skarbowy, organy sądowe lub inne, w tym komornicy i policja),
5) instytucjom upoważnionym z mocy prawa do kontroli działalności Administratora.

Podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są stosować właściwe zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO, a także zgodnie z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami. Podmioty przetwarzające dane mają obowiązek zachowania w tajemnicy treści przetwarzanych danych osobowych.

6. Prawa osób, których dane dotyczą.
W zakresie wynikającym z RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego o uzasadniony interes Administratora, prawo do przenoszenia danych.

W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Oświadczenie o cofnięciu zgody nie wymaga uzasadnienia i może być złożone w każdym czasie, jednak jeżeli zgoda jest niezbędna do podejmowania czynności, wycofanie tej zgody będzie oznaczało, że czynności te nie będą mogły być wykonane. Cofnięcie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby zrealizować swoje prawa, mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem wskazanym w pkt. 2.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Obowiązek lub dobrowolność podania danych.
W przypadku kontaktu przez Serwis podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe udzielenie przez Administratora odpowiedzi na zapytanie złożone w formularzu kontaktowym/otrzymywanie newslettera/otrzymywanie informacji.

II. Polityka plików cookies

POLITYKA PLIKÓW COOKIES I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZĄCYCH

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.
Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).
Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, możesz zapoznać się np. z
tym materiałem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
Poniżej znajdziesz natomiast szczegółowe informacje na temat plików cookies funkcjonujących w ramach naszej strony.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie tych plików.
Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.
Możesz również zarządzać ustawieniami plików cookies, instalując specjalne dodatki pozwalające na kontrolę nad plikami cookies, takie jak np. Ghostery (https://www.ghostery.com).
Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony. W plikach cookies własnych przechowywana jest również informacja o wyrażeniu przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies.

Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Google Analytics. Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.
Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.
Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Podkreślamy, że w ramach Google Analytics nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach Google Analytics to, w szczególności:
 – informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
 – podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszego serwisu,
 – czas spędzony w naszym serwisie oraz na jego podstronach,
 – przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach naszego serwisu,
 – źródło, z którego przechodzisz do naszego serwisu.

Ponadto, korzystamy w ramach Google Analytics z następujących Funkcji Reklamowych:
 – raporty demograficzne i zainteresowań,
 – remarketing,
 – funkcje raportowania o reklamach, user-ID.

W ramach Funkcji Reklamowych również nie gromadzimy danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp, to, w szczególności:
 – przedział wieku, w którym się znajdujesz,
 – Twoja płeć,
 – Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
 – Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W każdej chwili możesz również zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics i Google Analytics 360.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z prywatnością Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Google Ads. Korzystamy z programu reklamowego Google Ads obsługiwanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA w celu prowadzenia kampanii reklamowych, w tym remarketingowych. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług.

Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Twoim urządzeniu plik remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Ciebie stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach.

Dalsze przetwarzanie informacji ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji z Twojego konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziesz zalogowany podczas wizyty na naszej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Twoje dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo zebrane informacje z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

Podkreślamy, że my, korzystając z Google Ads, nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. Ewentualne zestawienie danych w taki sposób, że nabierają one charakteru danych osobowych, może być dokonywane po stronie Google, ale w tym zakresie nie ponosimy już za to odpowiedzialności, ponieważ Google realizuje te działania na podstawie umowy zawartej z Tobą jako użytkownikiem usług Google.

My, korzystając z Google Ads, jesteśmy jedynie w stanie definiować grupy odbiorców, do których chcielibyśmy, by nasze reklamy docierały. Na tej podstawie Google podejmuje decyzję, kiedy i w jaki sposób zaprezentuje Ci naszą reklamę.

W celu korzystania z Google Ads, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny piksel konwersji Google Ads. Piksel wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Ads. Możesz zarządzać ustawieniami reklam bezpośrednio po stronie Google: https://adssettings.google.com.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z prywatnością Google Ads, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Google: https://policies.google.com/privacy.

Yandex Metrica. Korzystamy z narzędzia Yandex Metrica zapewnianego przez YANDEX LLC, 16, Leo Tolstoy St., Moscow, 119021, Russia. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na analizie naszej strony w celu jej optymalizacji pod kątem użyteczności dla użytkownika.

Yandex Metrica w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje przechowywane są na serwerach znajdujących się w Unii Europejskiej oraz Rosji.

Informacje gromadzone w ramach Yandex Metrica nie pozwalają na Twoją identyfikację.
Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach Yandex Metrica to, w szczególności:
 – informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
 – podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszego serwisu,
 – czas spędzony w naszym serwisie oraz na jego podstronach,
 – przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach naszego serwisu,
 – źródło, z którego przechodzisz do naszego serwisu,
 – przedział wieku, w którym się znajdujesz,
 – Twoja płeć,
 – Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
 – Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

Ponadto, Yandex Metrica tworzy nagrania Twoich sesji na naszej stronie, które możemy odtwarzać w całości, analizując szczegółowo Twoje zachowania na naszej stronie. W tym zakresie również nie dochodzi do przetwarzania informacji, które pozwoliłyby na Twoją identyfikację, ponieważ narzędzie nie rejestruje danych podawanych w formularzach.

W celu korzystania z Yandex Metrica, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod śledzący. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy YANDEX LLC dotyczące usługi Yandex Metrica. W każdej chwili możesz również zablokować kod śledzący Yandex Metrica, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Yandex: https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.html.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z prywatnością Yandex Metrica, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami: https://metrica.yandex.com/about/info/gdpr.

SalesManago. Korzystamy z narzędzi w zakresie Marketing Automation dostępnych w ramach systemu SalesManago zapewnianego przez Benhauer Sp. z o.o., ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków, NIP: 6762447754. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w zakresie marketingu własnych produktów lub usług. SalesManago w sposób automatyczny gromadzi informacje związane z Twoją aktywnością w obrębie naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje przechowywane są na serwerach znajdujących się w Polsce.

W celu korzystania z SalesManago, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod śledzący. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Benhauer Sp. z o.o. dotyczące usługi SalesManago.
Kod SALESmanago przypisuje ciasteczka smuuid, smclient do osób odwiedzających naszą stronę.
Pierwsze (smuuid) z nich przypisuje unikalne ID, odpowiada za monitorowanie wizyt anonimowych i B2B, jest przypisywane wszystkim, którzy odwiedzają stronę i zgodzą się
otrzymywać pliki cookie.
Drugie (smclient) odpowiada za monitorowanie konkretnych, zidentyfikowanych kontaktów.

Ciasteczka są przypisywane w przypadku:
 – kliknięcia linku w emailu wysłanym z SALESmanago,
 – wypełnienie formularza zintegrowanego z SALESmanago,
 – kliknięcia linku wygenerowanego na karcie kontaktu,
 – kliknięcia linku w emailu wysłanym z konta proxy

Informacje zbierane przez kod monitorujący SalesManago to, w szczególności:
 – informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
 – podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszego serwisu,
 – dzień tygodnia oraz czas spędzony w naszym serwisie oraz na jego podstronach,
 – przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach naszego serwisu,
 – źródło, z którego przechodzisz do naszego serwisu (wejście bezpośrednie / kolejna strona / Odnośnik lub kampania UTM),
 – Twoja płeć,
 – Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w obrębie naszego serwisu.

Ponadto, SalesManago gromadzi informacje na temat interakcji z określonymi mechanizmami wykorzystywanymi na naszej stronie. W zależności od podejmowanych interakcji, możemy definiować różne zdarzenia, które będą miały miejsce w stosunku do Ciebie, takie jak wyświetlenie pop-upu, zmiana zawartości strony, skierowanie spersonalizowanego komunikatu.

Facebook Pixel. Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook, zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook oraz analizujemy Twoje zachowania podejmowane w ramach naszej strony. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług oraz analizy i optymalizacji strony internetowej.

W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszej witrynie, zaimplementowaliśmy w ramach naszych stron Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach naszej strony. Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

Narzędzia społecznościowe. Na naszych stronach internetowych używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, Instagram, Google, LinkedIN.

Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

 – Facebookhttps://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,
 – Instagramhttps://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,
 – Twitterhttps://twitter.com/en/privacy,
 – Googlehttps://policies.google.com/privacy?hl=pl,
 – LinkedINhttps://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.