Nowoczesne budownictwo kładzie nacisk na to, by powstające obiekty cechowały nie tylko ciekawa architektura i wysoka funkcjonalność, ale także energooszczędność. Coraz większą popularnością cieszą się tzw. domy pasywne, spełniające najbardziej wyśrubowane normy termoizolacyjności. Parametry, jakie muszą spełniać poszczególne elementy, są ściśle określone w przepisach budowlanych. Jednym z nich jest przenikalność cieplna ścian. Co jednak w przypadku już istniejących budynków?

Przenikalność ciepła w obiektach budowlanych starszego typu

Wraz z rozwojem wiedzy budowlanej i doskonaleniem technologii stosowanych w budownictwie, zaostrzeniu ulegają rozmaite normy. Te regulacje wynikają z coraz większej świadomości wpływu, jaki mają gospodarstwa domowe na środowisko naturalne.

W Polsce odpowiedzią na ten problem jest rządowy program Czyste Powietrze, którego celem jest poprawa jakości powietrza w polskich miastach oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Opiera się o system dofinansowań w postaci dotacji i preferencyjnych pożyczek, do wykorzystania między innymi na termomodernizację istniejących budynków. To właśnie starsze domy najczęściej nie spełniają norm przenikalności cieplnej, powodując większe zużycie energii elektrycznej i cieplnej, a w konsekwencji wyższe rachunki i negatywny wpływ na środowisko. Wynika to najczęściej z zastosowania materiałów ściennych o gorszych parametrach termoizolacyjnych, niedostatecznym ociepleniu murów lub, w najgorszym wypadku, braku ocieplenia. Warto zatem zapoznać się z założeniami programu i skorzystać z dofinansowania.

Kiedy się o nie ubiegać? Program Obliczenie przenikalności ciepła pomoże Ci określić, czy Twoje ściany wymagają docieplenia, czy też nie. Pamiętaj, że izolacja termiczna to tylko jeden z elementów programu Czyste Powietrze, na które można uzyskać dofinansowanie. Całościowa wymiana źródeł energii, termoizolacja domu czy wymiana okien to kolejne działania, które mogą przynieść pożądany efekt.

Czym jest przenikalność ciepła ścian?

Przenikalność cieplna ścian, oznaczana symbolem U, wyraża ilość ciepła, jaka przenika przez ścianę o jednostkowym polu powierzchni, gdy pomiędzy powierzchniami występuje różnica temperatur. Im niższa jest wartość współczynnika U i tym samym mniejsza przepuszczalność cieplna ścian, tym lepsza jest ich termoizolacyjność. Jest ona zależna od grubości ściany i użytego w jej budowie materiału. W kolejnej części artykułu dowiesz się, jak obliczyć współczynnik przenikania ciepła.

Jak obliczyć współczynnik przenikania ciepła?

Współczynnik U dla ścian zewnętrznych powinien wynosić 0,23 W/(m2K). W roku 2021 będzie jednak równa 0,20 W/(m2K). Warto zauważyć, że powyższe wartości dotyczą parametru całego muru więc materiałów ściennych, systemu ocieplenia i elewacji. Jak dowiedzieć się, czy ściany twojego domu spełniają wymagania?

By obliczyć współczynnik (U) przenikania ciepła, musimy znać grubość każdej z warstw ściany oraz rodzaju użytego materiału wraz z jego współczynnikiem przewodnictwa oznaczonego symbolem λ. W przypadku muru dwuwarstwowego będzie to np. pustak ceramiczny poryzowany o grubości 25 cm i współczynniku λ równym 0,14 W/(m2K), ocieplony warstwą styropianu fasadowego grubości 15 cm o parametrze λ równym 0,042.

W pierwszej kolejności należy obliczyć współczynnik oporu cieplnego muru, oznaczonego literą R. Jest on sumą oporu poszczególnych warstw. Oblicza się go ze wzoru:

R= R1 + R2+…

Wartość R każdej z warstw wyrażona jest wzorem:

R = d/ λ

Gdzie:

  • R – opór cieplny.
  • d – grubość ściany wyrażana w metrach.
  • λ – współczynnik przewodzenia ciepła, wyrażany w W/mK.

W przypadku naszego muru dwuwarstwowego obliczenia będą wyglądać następująco:

R= 0,25/0,14 + 0,15 /0,042 = 5,36

Opór cieplny naszego muru wynosi zatem 5,36 W/(m2K). Warto zauważyć, że na jego wartość w zdecydowanie większym stopniu wpływają właściwości ocieplenia niż materiałów ściennych. Mając obliczony opór, możemy łatwo wyznaczyć wartość współczynnika przenikania ciepła U. W przypadku ściany jednorodnej zależność między tymi współczynnikami wyraża się wzorem:

U = λ/d

Współczynnik przenikania ciepła jest także odwrotnością współczynnika oporu cieplnego. W związku z tym możemy go obliczyć za pomocą następującego wzoru:

U= 1/R

Podstawiając dane naszego muru, będziemy mieć następujące obliczenia:

U=1/5,36 = 0,186

Z powyższych wyliczeń wynika, że przenikalność cieplna przykładowego muru wyniesie 0,186 W/(m2K) i spełni wymagane normy, zarówno obowiązujące, jak i te, które wejdą w życie w 2021 roku. Jednakże powyższa symulacja zakłada, że ściana została ocieplona. Bez warstwy izolacyjnej, wykorzystany w obliczeniach mur o grubości 25 cm posiadałby współczynnik przenikania ciepła U w wysokości 0,56 W/(m2K). Nie spełniałby zatem żadnych norm przewidzianych przez przepisy.

Wiesz już, jak obliczyć współczynnik przenikania ciepła. Dzięki temu możesz samodzielnie sprawdzić stan termiczny ścian w swoim domu i zdecydować, jaki rodzaj termoizolacji wybrać. Jeśli chcesz dokładnie sprawdzić, który element domu wymaga wymiany, zdecyduj się na audyt energetyczny. Wszelkie informacje o programie Czyste Powietrze wraz z poradami dotyczącymi termomodernizacji znajdziesz na stronie termofinanse.pl.