Poprawa jakości powietrza w Polsce poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery – to główny cel rządowego programu Czyste Powietrze. Na jego działaniu korzysta jednak nie tylko środowisko naturalne. Będąc beneficjentem projektu, możesz skorzystać z dofinansowania, które pozwoli Ci obniżyć rachunki za prąd, zwiększyć komfort użytkowania domu i unowocześnić system grzewczy. Poznaj zalety programu Czyste Powietrze! Wniosek o płatność nie będzie stanowić żadnego wyzwania – wystarczy zapoznać się z treścią poniższego artykułu.

Rozliczenie wniosku o płatność – częściowe czy końcowe

W wielu przypadkach prace termomodernizacyjne mogą być rozciągnięte w czasie. Autorzy projektu przewidzieli taką sytuację, umożliwiając dwa sposoby rozliczania kosztów. Przepisy regulujące działanie programu Czyste Powietrze pozwalają na uzyskanie płatności w całości, za całość prowadzonych przedsięwzięć, oraz częściowo, jednak w maksymalnie trzech ratach. W obu przypadkach należy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o płatność. W programie Czyste Powietrze określono również dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku.

Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o płatność?

Co zrobić, aby rozliczyć koszty poniesione w ramach programu Czyste Powietrze? Wniosek o płatność jest niezbędny, by uzyskać dofinansowanie. Oprócz niego należy przedłożyć odpowiednie dokumenty. Będą to przede wszystkim faktury zakupowe oraz za roboty przeprowadzone w ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Dodatkowo dołączyć należy m.in. kopię protokołu wykonanych robót czy kopie umów z dostawcami i wykonawcami.

Zaleca się też uzupełnienie wniosku o fotografie, dokumentujące wykonane prace, zwłaszcza w przypadku robót ulegających zakryciu. Kompletne zestawienie niezbędnych dokumentów znajdziesz na stronie właściwego dla Twojej lokalizacji WFGWiOŚ. Dobrze jest dokładnie się z nim zapoznać, zanim złożysz wniosek o płatność. Czyste Powietrze to program, który, dzięki niedawnej nowelizacji, jest naprawdę intuicyjny i nieskomplikowany.

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek o płatność?

Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy dostarczyć, w formie listownej, do właściwego dla danej lokalizacji WFGWiOŚ. Od niedawna istnieje także możliwość składania wniosków on-line na gov.pl Kiedy? Przede wszystkim pierwsza wypłata dofinansowania może nastąpić po zamontowaniu i uruchomieniu w budynku nowego źródła ciepła, chyba że takie już istnieje. Każdy z wniosków o częściową płatność musi być poprzedzony zakończeniem prac, których dotyczy, rozumianych jako stan umożliwiający eksploatację urządzeń dotowanych przez program Czyste Powietrze. Wniosek o płatność końcową wiąże się z analogicznymi zasadami.

Jeśli spełnione zostaną wymogi formalne, w ciągu 30 dni środki przelewane są na konto beneficjenta, który złożył wniosek o płatność. Czyste powietrze – jak wypełnić wszystkie wskazane przez autorów projektu kryteria? Przede wszystkim dokładnie poznaj zasady działania programu. Następnie zaplanuj prace, złóż wniosek i ciesz się korzyściami, jakie przyniesie termomodernizacja Twojego domu!