Od początku stycznia 2019 r. obowiązuje w Polsce ulga termomodernizacyjna, czyli możliwość obniżenia podstawy opodatkowania o koszty poniesione na poprawę energooszczędności budynku mieszkalnego. Kwota odliczenia może wynieść nawet 53.000 zł. Warto poznać warunki jej uzyskania jeszcze przed rozpoczęciem prac i zakupem materiałów i urządzeń – odliczenia ulgi termomodernizacyjnej dotyczą ściśle określonych produktów.

Komu przysługuje ulga termomodernizacyjna?

Program Czyste Powietrze przewiduje, że ulga na termomodernizację będzie stanowić wsparcie tych osób, których dochody, przekraczające 100.000 zł rocznie,  uniemożliwiają skorzystanie z dofinansowania w formie dotacji. Do odliczenia ulgi termomodernizacyjnej kwalifikują się właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych – warto przy tym pamiętać, że maksymalna kwota ulgi, 53.000 zł, dotyczy każdego z właścicieli z osobna.

Ulga termomodernizacyjna 2020 obejmuje osoby objęte podatkiem liniowym, na zasadach ogólnych oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ponadto do odliczenia kwalifikują się jedynie koszty poniesione w ciągu 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym rozpoczęto działania termomodernizacyjne.

Ulga termomodernizacyjna – jaki PIT wypełnić?

Osoby, które korzystają z ulgi, dokonują jej odliczenia, wypełniając zeznanie roczne wskazane dla ich źródła dochodów. W przypadku umowy o pracę będzie to PIT-37, w przypadku działalności gospodarczej np. PIT-36 lub 36L.  Wartość inwestycji obliczoną na podstawie faktur zakupu ująć należy w załączniku PIT/0 w części B. w polu 27 (podatnik) lub 28 (małżonek). Należy pamiętać, że kwota 53.000 zł to maksymalna wartość, jaką może osiągnąć ulga termomodernizacyjna. Odliczenie od dochodu skutecznie obniży należny podatek lub powiększy zwrot nadpłaconego podatku, jeśli taki występuje.

Zasady i ograniczenia w stosowaniu ulgi termomodernizacyjnej

Ulga podatkowa na termomodernizację to świetne rozwiązanie dla twojego portfela. Należy jednak poznać i uwzględnić obostrzenia, z jakimi wiąże się ulga termomodernizacyjna. Co można odliczyć od podstawy opodatkowania?

Tylko i wyłącznie koszty poniesione w związku z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, rozumianym jako np. wymiana źródła ciepła (np. wymiana instalacji grzewczej), zakup instalacji fotowoltaicznej czy ocieplenie budynku. Katalog kosztów kwalifikowanych jest zawarty w treści Programu Czyste Powietrze, z którym związana jest ulga termomodernizacyjna. Co można odliczyć, jakie normy muszą spełniać zakupione sprzęty i materiały – tego dowiesz się po przeczytaniu warunków programu.

Warto wspomnieć, że odliczenie obowiązuje wówczas, gdy wszystkie wydatki udokumentowane są odpowiednimi fakturami od podatników VAT, którzy nie są zwolnieni z tegoż podatku. Należy też pamiętać o tym, że odliczeniem nie mogą zostać objęte koszty, które zostały dofinansowane w ramach programu realizowanego przez NFOŚiGW. Tak działa ulga termomodernizacyjna. Odliczenie od dochodu to oszczędność dla twojego portfela – zaplanuj działania już dziś!