Program Czyste Powietrze wystartował we wrześniu 2018 roku. Wtedy też w gminach odbywały się spotkania edukujące w sprawie składania wniosków. Obecnie informacje dotyczące składnia wniosków zamieszczane są na wielu stronach internetowych. Wzór dokumentu dostępny jest m.in. na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jak go wypełnić i złożyć?

Program Czyste Powietrze –  wniosek przez Internet

Rządowy program, którego celem jest wymiana kotłów oraz inne prace termomodernizacyjne cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjęły już ponad 25 tys. wniosków. By wniosek został rozpatrzony pozytywnie, beneficjenci muszą postępować zgodnie z regulaminem.

Jak złożyć wniosek Czyste Powietrze? Można to zrobić w formie papierowej, ale można to również zrobić elektronicznie. To drugie rozwiązanie jest wygodniejsze i pozwala uniknąć stania w kolejce. Wzór wniosku Czyste Powietrze można znaleźć na portalu beneficjanta – następnie należy go wydrukować i wysłać. O to, jak wypełnić wniosek w programie Czyste Powietrze, można zapytać także w WFOŚIGW. Pracują tam osoby specjalizujące się w wypełnianiu tego typu dokumentów. Głównym źródłem informacji jest także sam formularz z komentarzami.

Jak złożyć wniosek? Czyste Powietrze

W pierwszym kroku należy zarejestrować się na portalu beneficjenta w odpowiednim WFOŚiGW. Po zalogowaniu, można pobrać formularz wniosku wraz z załącznikami i je wypełnić. Następnie należy przesłać wniosek Czyste Powietrze pdf przez właściwą skrzynkę portalu. Po złożeniu wniosku można obserwować jego status na portalu.

Należy pamiętać również o dostarczeniu wersji papierowej dokumentów do WFOŚIGW. Po zaakceptowaniu wniosku i pozytywnej opinii po spotkaniu z osobą w WFOŚiGW beneficjent otrzyma umowę. Formularz wraz z załącznikami jest opatrzony obszernymi komentarzami, które pozwolą prawidłowo wypełnić wniosek. Formularz graficznie przypomina dobrze znany PIT – beneficjent uzupełnia ponumerowane komórki.

Wzór wniosku Czyste Powietrze – na co zwrócić uwagę?

We wniosku należy podać informacje zgodne z sytuacją faktyczną. Do formularza dołączonych jest siedem załączników, które również dokładnie należy wypełnić. Warunkiem jest dołączenie dokumentacji przedstawiającej zakres rzeczowy całego przedsięwzięcia. Istotna jest także uproszczona analiza energetyczna. Obecnie nie wymaga się od beneficjenta audytu energetycznego, natomiast w przypadku termomodernizacji wykonanie takiego audytu wydaje się korzystnym rozwiązaniem. Zwłaszcza, że, co warto podkreślać, dopiero kompleksowe podejście do termomodernizacji (a zatem wymiana wszystkich źródeł ciepła) zapewni ciepło w domu.

O czym jeszcze pamiętać po otrzymaniu dofinansowania? O konieczności dostarczenia faktury bądź innego dokumentu księgowego dotacji. Wszystkie prace zrealizowane w ramach programu powinny zostać rozliczone. Wśród ważnych warunków jest również respektowanie terminów wystawionych faktur, realizacji poszczególnych etapów termomodernizacji i wszelkich wytycznych z podpisanej umowy.