Zapotrzebowanie na energię cieplną domu jednorodzinnego jest zróżnicowane. W przypadku każdego budynku trzeba wziąć pod uwagę różne parametry. Jedno jest pewne, dążymy do tego, by zapotrzebowanie energetyczne domu było jak najmniejsze. W przypadku starych obiektów, staramy się zmniejszyć to zapotrzebowanie poprzez termomodernizację. Nowe domy powstają przy uwzględnieniu pewnych parametrów energii użytkowej, energii pierwotnej i końcowej.

Zapotrzebowanie energetyczne domu

By ocenić, jakie jest zapotrzebowanie energetyczne domu jednorodzinnego, należy pod uwagę wziąć wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową (EU), końcową (EK) i pierwotną (EP). Na wielkość wskaźników rocznego zapotrzebowania na energię wpływ mają wszelkie instalacje zastosowane w domu, urządzenia służące zarówno do ogrzania budynku, wody, jak również wentylacja. Wyniki zapotrzebowania energetycznego będą wypadały lepiej, jeżeli instalacje te będą bardziej wydajne, a dom dobrze ocieplony.

Zapotrzebowanie energetyczne domu jednorodzinnego – jakie są parametry?

Współczynnik EP (energia pierwotna) to inaczej zapotrzebowanie energetyczne obiektu zaspokojone nieodnawialnymi źródłami. Najczęściej taka energia pozyskiwana jest z surowców takich jak węgiel, ropa naftowa czy gaz ziemny. Pamiętajmy, że taka energia musi wystarczyć m.in. do ogrzania i chłodzenia budynku, pracy układu wentylacyjnego czy podgrzania wody użytkowej.

zapotrzebowanie energetyczne domu jednorodzinnego - jakie są parametry

To jednak nie wszystko, bo w domu zapotrzebowanie energetyczne obejmuje także prąd, który jest niezbędny do oświetlenia elektrycznego, działania sprzętów AGD czy innych urządzeń. W tym przypadku potrzebna jest energia pomocnicza. Wskaźnik EP wyraża, jakie jest zapotrzebowanie na ciepło kwh/m2. W przypadku domu jednorodzinnego zapotrzebowanie to nie powinno przekraczać 95 kWh/(m2rok) – taki współczynnik obowiązuje od 2017 roku. W 2021 roku zużycie nieodnawialnych źródeł musi zostać ograniczone do 70 kWH/m2rok.

Takie znaczne ograniczenie jest powiązane z wymogami, jakie stawia Unia Europejska. Chodzi o walkę ze smogiem i większy udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym. W skrócie można powiedzieć, że współczynniki EP i EK informują o tym, czy budynek jest dobrze ocieplony.

Zapotrzebowanie na ciepło domu – jak je obniżyć?

Dom, jednorodzinny, który ma dobrze zaizolowane przegrody, nie traci ciepła, a w związku z tym jego zapotrzebowanie energetyczne jest mniejsze. Wspomnieliśmy już o energii pierwotnej. By nie przekraczała ona norm w budynku, musi być on albo dobrze docieplony, albo właściciel domu musi w większym stopniu wykorzystać energię z odnawialnych źródeł.

 zapotrzebowanie domu na ciepło - jak je obniżyć

Domy jednorodzinne w Polsce, choć obecnie są modernizowane, nie spełniają norm współczynnika na poziomie 95 kWh/(m2rok). Przy obliczaniu EK, czyli ilości energii potrzebnej w domu, należy uwzględnić sprawność systemów ogrzewania i pozostałych instalacji, takich jak np. wentylacja mechaniczna i klimatyzacja – jeżeli są niesprawne, zapotrzebowanie może się zwiększać. Nieprawidłowo zabezpieczony budynek będzie tracił energię, np. do wyrażenia tego typu energii, używa się takiej jednostki, jak w przypadku energii pierwotnej, czyli określa się zapotrzebowanie ciepła na metr kwadratowy.