W ostatnim czasie sporo mówi się o podniesieniu efektywności energetycznej budynków. Ma to doprowadzić do oszczędności dla właścicieli domów i wspierać walkę o czyste powietrze. Chodzi przede wszystkim o zmniejszenie strat energii pierwotnej, wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne oraz inwestycje w odnawialne źródła energii.

Ustawa o termomodernizacji 2019 – podstawowe informacje

Wiele polskich miast boryka się obecnie z problemem smogu. Głównym z celów samorządów lokalnych staje się oczywiście ograniczenie emisji szkodliwych pyłów. Według założeń ustawy zadanie to musi zostać wykonane we współpracy z rządem. Jednym ze sposobów na poprawę jakości powietrza ma być wymiana źródeł ogrzewania na urządzenia, które będą spełniały wyższe standardy zanieczyszczeń. Warto jednak wiedzieć, że sama wymiana źródła ciepła to za mało – termomodernizacja powinna mieć charakter kompleksowy. Dobrze, aby przedsięwzięcie to rozpoczynał audyt energetyczny domu.

Kolejnym rozwiązaniem, które na mocy ustawy o termomodernizacji i remontów ma sprzyjać poprawie jakości powietrza, może być podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej przy jednoczesnej modernizacji budynku. Niektóre przyszłe inwestycje mogą zostać sfinansowane nawet w 100% – już teraz mówi się, że część kosztów poniosą gminy, kolejną część pokryje specjalny fundusz termomodernizacji i remontów. Jeżeli jesteś zainteresowany poznaniem szczegółów, skontaktuj się z nami!

 ustawa o termomodernizacji

Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów 2018

W październiku 2018 roku rząd przyjął ustawę o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Ma ona pozwolić na uruchomienie ogromnej puli pieniędzy, bowiem budżet pilotażowego programu termomodernizacji to ok. 1,2 mld zł. Głównym celem tego programu jest wymiana źródeł ciepła oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych.

Z programu mają skorzystać najbardziej potrzebujący, co w praktyce oznacza, że pierwszeństwo zgłoszeń posiadają mieszkańcy miejscowości liczących poniżej 100 000 osób. Część z tych małych miejscowości znajduje się na liście Światowej Organizacji Zdrowia jako te z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. Jak zostanie rozdysponowany budżet pomiędzy poszczególne gminy?

W przypadku mniejszych miejscowości gminy mają pokryć 30% kosztów danej inwestycji, natomiast w przypadku miast liczących powyżej 100 000 mieszkańców po stronie gminy będzie leżało więcej kosztów, tj. powyżej 30%. Pozostałe środki mają pochodzić z budżetu państwa. Częściowym źródłem mają być wpływy pochodzące z tzw. opłaty recyklingowej. Środki pieniężne gminy otrzymają już po podpisaniu odpowiedniego porozumienia za pośrednictwem Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Ustawa o termomodernizacji budynków jednorodzinnych

Jak już wspomniano, skutkiem realizacji programu ma być poprawa jakości powietrza w Polsce. Mieszkańcy mają odczuć także oszczędności na rachunkach za prąd.

 Ustawa o termomodernizacji budynków jednorodzinnych

Przedsięwzięcia termomodernizacyjne mogą polegać na całkowitej lub częściowej wymianie źródeł energii na tzw. odnawialne (np. fotowoltaika, solary) lub zastosowaniu wysokosprawnej kogeneracji (jednoczesnym tworzeniu energii cieplnej i elektrycznej). To ma z kolei pomóc w zwiększeniu źródeł odnawialnych w miksie energetycznym i przybliżyć do celu stawianego przez UE. Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów przyczyni się m.in. do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenia budynków i ich izolacji. Podstawowym warunkiem będzie wymiana źródeł ciepła. Teraz to łatwiejsze dzięki dofinansowaniom – obecnie jest możliwość skorzystania np. z dofinansowania do pomp cieła czy dofinansowania do fotowoltaiki w ramach programu Czyste Powietrze.