Komfort termiczny i niskie rachunki za ogrzewanie – to wymarzone połączenie w każdym gospodarstwie domowym. Jednakże bardzo często okazuje się to nie do zrealizowania. Powodem są stare, nieefektywne źródła ciepła – prawdziwa zmora nie tylko dla budżetu domowego, ale także dla środowiska.

To właśnie te, niespełniające norm emisji piece, odpowiadają w dużej mierze za fatalną jakość powietrza w polskich miastach. Odpowiedzią na ten problem jest system dofinansowań, które oferuje program „Czyste Powietrze”. Pompa ciepła stanowi jeden z kosztów kwalifikowanych w tym projekcie.

Pompy ciepła to urządzenia pozyskujące energię cieplną z niewyczerpalnych pokładów ziemi, wody i powietrza. Ich działanie opiera się o podstawowe procesy fizyczne, takie jak parowanie, skraplanie, sprężanie i rozprężanie. Jest to proekologiczne i uzasadnione ekonomicznie rozwiązanie, będące teraz na wyciągnięcie ręki. Poznaj zasady, jakimi rządzą się programowe dotacje do pomp ciepła!

Dofinansowanie do pomp ciepła 2020 – najważniejsze zasady

Starając się o dofinansowanie na pompę ciepła, należy wiedzieć, że świadczenie uzależnione jest od dochodu wnioskodawcy. Kto zatem może skorzystać z dotacji na ogrzewanie geotermalne? Dofinansowanie mogą uzyskać osoby, których dochody roczne nie przekraczają 100.000 zł – one stanowią podstawową grupę beneficjentów.  Do grupy korzystającej ze zwiększonych limitów dotacji należą ci właściciele domów, których dochód wynosi do 1400 zł netto miesięcznie na osobę w gospodarstwie wieloosobowym lub do 1960 zł w jednoosobowym.

Trzecia grupa beneficjentów to, osoby znajdujące się w sytuacji ubóstwa energetycznego. Status ten potwierdzany jest przez lokalne instytucje pomocy społecznej.

Co jeszcze musisz wiedzieć, nim zdecydujesz się na zakup pompy ciepła? Dofinansowanie dotyczy urządzeń pobierających ciepło z powietrza, wody i gruntu. Muszą one jednak posiadać pisemną gwarancję producenta w zakresie jakości towaru oraz być fabrycznie nowe, co dyskwalifikuje urządzenia używane jako koszt kwalifikowany dopłaty. Do pomp ciepła  należy podejść jak do długoletniej inwestycji. Dlatego przed zakupem warto sprawdzić ofertę i  wybrać najlepsze!

Jak uzyskać dofinansowanie do pompy ciepła w programie Czyste Powietrze?

Po pierwsze należy złożyć wniosek o dofinansowanie do zmiany ogrzewania. Możesz dostarczyć go na dwa sposoby – preferowaną formą będzie droga elektroniczna, jednakże istnieje także możliwość tradycyjnej formy aplikacji.

Zarejestruj się na Portalu Beneficjenta, który należy do właściwego dla lokalizacji budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przydziela dotacje do pomp ciepła. Następnie wypełnij wniosek, podpisz go za pomocą profilu zaufanego ePUAP, lub w formie papierowej dostarcz do WFOŚiGW, lub siedziby gminy, która jest partnerem projektu.

Jaka jest wysokość dotacji do pompy ciepła?

Według najnowszych przepisów Programu Czyste powietrze maksymalna kwota, jaką może osiągnąć dofinansowanie na pompy ciepła to 20.250 zł, co stanowi 45% maksymalnego kosztu kwalifikowanego, przewidzianego dla pompy gruntowej (45.000 zł).  To potężne ułatwienie, powodujące, że wielu mieszkańców Polski będzie mogło poprawić komfort życia i przysłużyć się środowisku.

Możesz także skorzystać ze wsparcia na inne formy ogrzewania np. dofinansowanie do zmiany ogrzewania na gazowe czy dofinansowanie do kotła 5 klasy.