Komfort cieplny mieszkańców, niższe opłaty za ogrzewanie i czystsze powietrze w naszych miastach – to korzyści płynące z wymiany źródła ciepła w ramach programu Czyste Powietrze. Z dofinansowania skorzystały już tysiące Polaków. Już dzisiaj dowiedz się, na czym opiera się działanie programu i jaki piec powinieneś zakupić, by skorzystać z dotacji. Poznaj szczegóły i wnioskuj o dofinansowanie do pieca węglowego.

Jakie kotły węglowe objęte są dofinansowaniem w programie „Czyste Powietrze”?

Obecnie, nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej można zakupić jedynie kotły 5. klasy lub wyższej. Od 1 lipca 2018 roku zakazano bowiem wpuszczania do obrotu kotłów, które nie spełniają warunków czystości emisji, jaka charakteryzuje 5 klasę. Zasady programu Czyste Powietrze określają jakie piece mogą być kosztem kwalifikowanym przy ubieganiu się o dotację – dofinansowanie do wymiany pieca węglowego otrzymają jedynie ci wnioskodawcy, którzy zakupią kocioł 5. klasy, spełniający normy Dyrektywy Ecodesign.

Jaka jest wysokość dotacji do kotła węglowego i kto może się o nią ubiegać?

Zgodnie z aktualnymi zapisami zasadami programu, beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania mogą ubiegać się o dofinansowanie na piec węglowy w wysokości kwoty maksymalnej dotacji od 3 tys. Do 6 tys zł dla grupy o zwiększonym limicie dotacji.

Zasadniczym kryterium przy ustalaniu, czy możesz skorzystać z dotacji, są Twoje dochody. Program wyszczególnia następujące grupy beneficjentów. Pierwszą z nich są osoby, których dochody roczne nie przekraczają 100.000 zł. Do grupy korzystającej ze zwiększonych limitów dotacji należą ci właściciele domów, których dochód wynosi do 1400 zł netto miesięcznie na osobę w gospodarstwie wieloosobowym lub do 1960 zł w jednoosobowym.

Trzecia grupa beneficjentów to, wspomniane już wcześniej, osoby, które znajdują się w sytuacji ubóstwa energetycznego – dla nich również przewidziana jest dotacja na piec węglowy.  Status ten potwierdzany jest przez lokalne instytucje pomocy społecznej.

Dotacja do kotła węglowego a uchwała antysmogowa

Uchwały antysmogowe to przepisy wprowadzane przez województwa, niektóre gminy oraz miasta, mające na celu walkę z nieefektywnymi źródłami ciepła a co za tym idzie z zanieczyszczeniem powietrza. Ich działanie przenika się z programem Czyste Powietrze. W niektórych Uchwałach zostały przewidziane również takie rozwiązania, jak dofinansowanie do pieca.

Należy jednak pamiętać, że w wielu miejscowościach uchwały przewidują docelowy zakaz eksploatacji kotłów na paliwa stałe. W treści regulaminu programu Czyste Powietrze znajdziemy informację, że warunkiem udzielenia dofinansowania jest zobowiązanie się wnioskodawcy, że wszystkie zainstalowane i użytkowane urządzenia, będące kosztami kwalifikowanymi będą spełniały docelowe wymagania aktów prawa miejscowego w tym uchwał antysmogowych. Tylko spełniając te warunki, możesz uzyskać dofinansowanie do pieca. Musisz wziąć to pod uwagę, zwłaszcza jeśli planowałeś kupić właśnie piec węglowy.

Czyste powietrze to priorytet w walce o środowisko naturalne. Warto skorzystać samemu i jednocześnie zadbać o swoje otoczenie. W ramach programu Czyste Powietrze istnieje możliwość skorzystania z wielu form wsparcia. Są to przede wszystkim dofinansowania np. dofinansowanie do wymiany okien czy dotacja na ogrzewanie gazowe.