Jednym z najważniejszych elementów termomodernizacji domu, na które można uzyskać dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze, jest wymiana instalacji C.O i C.W.U. Sprawdź, jakie dopłaty przysługują Ci podczas wymiany centralnego ogrzewania i zasobników ciepłej wody użytkowej.

Instalacja C.O. i C.W.U – dlaczego powinieneś je wymienić?

Po pewnym czasie użytkowania każda instalacja C.O. i C.W.U. wymaga wymiany lub modernizacji. Z biegiem czasu straci bowiem swoją sprawność i będzie prowadzić do dużych strat ciepła, co z kolei skutkuje wzrostem rachunków za energię cieplną. Wymiana instalacji C.W.U. i C.O. umożliwia redukcję zużycia ciepła potrzebnego do ogrzania budynku. Jest jednym z elementów termomodernizacji, na które można uzyskać dofinansowanie w programie Czyste Powietrze. Przed modernizacją instalacji centralnego ogrzewania warto skonsultować zakres oraz rodzaj zmian z profesjonalnym instalatorem, a także wykonać projekt.

Pamiętaj, że wymiana instalacji C.O. i C.W.U. to tylko jeden z kroków w termomodernizacji obiektu, finansowany przez program Czyste Powietrza. Ciepło i komfort życia w domu zapewni jedynie kompleksowa wymiana elementów ciepłowniczych, takich jak kotły na paliwo stałe, ocieplenia budynku, okien i drzwi. Przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych przeprowadź szczegółowy audyt energetyczny, który wskaże słabe punkty w Twoim domu, przyczyniające się do uciekania ciepła. Jeśli masz jakikolwiek problem ze zrozumieniem ustaw i warunków programu Czyste Powietrze – skontaktuj się z nami.

Jakie koszty możesz odzyskać dzięki wymianie źródła ciepła instalacji C.O i C.W.U?

Współfinansowanie wymiany źródła ciepła instalacji C.O i C.W.U. w programie Czyste Powietrze obejmuje:

  • modernizację instalacji C.O., czyli wymianę rurociągów, grzejników, wymianę izolacji rurociągów, zastosowanie armatury regulacyjnej, hermetyzację C.O. instalacji, zastosowanie ekranów zagrzejnikowych, zaworów termostatycznych i czasowego sterowania działania instalacji;
  • modernizację instalacji C.W.U., czyli wymianę rurociągów, izolacji, wyposażenie instalacji w system cyrkulacyjny, sterowanie czasowe W.U. instalacją cyrkulacji, zastosowanie armatury regulacyjnej, montaż zasobnika wody ciepłej i wymianę izolacji zasobników.

Modernizacja instalacji C.O i C.W.U

W zależności od wysokości dochodu na mieszkańca domu, możesz uzyskać do 90% wartości kosztów kwalifikowanych, tzn. wewnętrznej instalacji C.W.U i C.O. oraz kupna i montażu armatury. Zakres termomodernizacji zależy od stanu starych instalacji – być może wymiana obejmuje tylko część elementów.

Gdzie można składać wnioski na modernizację instalacji C.O i C.W.U?

Wniosek o dofinansowanie możesz złożyć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w swoim rejonie. Ich nabór trwa od września 2018 r. w trybie ciągłym – są one sprawdzane na bieżąco. Program trwa do 2029 roku, a wszelkie umowy o dofinansowania podpisywane będą do końca grudnia 2027 roku. Czas realizacji termomodernizacji wynosi do 2 lat od momentu zawarcia umowy.

Formularz oraz informacje o terminach i rozpatrywaniu wniosków znajdują się na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochron Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek możesz złożyć zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Dofinansowanie z programu, np. na modernizację instalacji C.O. i C.W.U., mogą uzyskać inwestycje rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku.

Po złożeniu wniosku przedstawiciel WFOŚiGW sprawdzi stan domu i budowy. W razie jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji inwestycji możesz wystąpić o wprowadzenie zmian do umowy. Po zakończeniu prac termomodernizacyjnych przedstawiciel WFOŚiGW sprawdzi ostateczny wynik prac. Wówczas nastąpi rozliczenie dotacji.