Odnawialne źródła energii (OZE) to ostatnio gorący temat, związany w dużej mierze z walką ze smogiem w polskich miastach. Ustawa o OZE powstała po to, by zbliżyć się do zamierzonego celu, jakim jest udział odnawialnych źródeł w międzypaństwowym miksie energetycznym. Czym jest i na czym polega ustawa OZE?

Ustawa OZE – czym jest i dlaczego powstała?

Rozwój instalacji odnawialnych źródeł energii jest jednym z najważniejszych celów polityki klimatycznej i energetycznej Unii Europejskiej. Do 2020 roku Polska jako członek UE, musi osiągnąć co najmniej 15% udziałów energii pochodzących z OZE.

W 2015 roku weszła w życie ustawa OZE. Co to jest? To zbiór zasad i warunków wytwarzania energii, pojęć związanych z OZE oraz korzyści, które wynikają z zastosowania tych źródeł energii. Najważniejszymi pojęciami ustawy jest m.in. OZE fotowoltaika, czyli pozyskiwanie energii słonecznej i prosument, czyli jednostka, która ją produkuje i jednocześnie z niej korzysta.

Ustawa powstała w celu przybliżenie prawa polskiego do przepisów, które obowiązują w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej w zakresie energetyki i przeciwdziałania zmianom klimatu. Dokument określa zasady współpracy wszystkich państw w zakresie odnawialnych źródeł energii i projektów inwestycyjnych. Ustawa OZE to także gwarancja możliwości skorzystania ze źródeł energii wówczas, gdy Polska nie spełni celu określonego w miksie energetycznym.

Ustawa o OZE – dla kogo jest przeznaczona?

Odnawialne źródła energii korzystne są w szczególności dla prosumentów. Może nim zostać osoba fizyczna lub prowadząca działalność, która nie będzie korzystać z wytworzonej energii w ramach tej działalności. Dotyczy to również osób, które prowadzą gospodarstwa sadownicze, rybackie i rolne, a także hodowców, których działalność nie jest sprzeczna z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej. Ustawa OZE obejmuje także większe zbiorowości, np. jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe czy kościoły.

Ustawa OZE dla domów jednorodzinnych

Ustawa OZE korzystna jest dla ogółu społeczeństwa i dynamicznie rozwijających się branż. Odnawialne źródła energii przyczyniają się do wzrostu oszczędności i zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Akt prawny stanowi zbiór zasad i standaryzuje działania związane z rozwojem i korzystaniem z odnawialnych źródeł energii. Jeśli masz problemy z jej zrozumieniem, skontaktuj się z nami – odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Nowelizacja ustawy OZE

Właściciele lub przyszli posiadacze instalacji fotowoltaicznej z pewnością znają pojęcie mikro- i małej instalacji. Przed nowelizacją ich moc musiała przekraczać 40 kW, lecz nie mogła być większa niż 200 kW. Po wprowadzeniu nowej ustawy OZE fotowoltaika w 2018 roku dopuszczalna moc mikroinstalacji wynosi już 50 kW, w instalacji małej nie może natomiast przekroczyć 500 kW.

Nowelizacja ustawy OZE poszerzyła także system aukcyjny odsprzedaży energii wraz z regulacją systemu taryfowego dla mikroinstalacji. Dokument systematyzuje zasady wydawania gwarancji dla energii pochodzącej z OZE. Dzięki nowelizacji składanie oświadczeń przez prosumentów, którzy produkują energię z elektrowni, jest znacznie prostsze.

Duża zmiana zaszła także w kwestii opodatkowania wiatraków. Do tej pory właściciele płacili podatek za elementy techniczne i część budowlaną wiatraka. Nowelizacja OZE zmienia tę zasadę, umożliwiając ponadto uzyskanie zwrotu za podatek zapłacony w roku 2018, wraz z odsetkami.

Kto może skorzystać z ulgi ustawy o OZE?

Ulgi związane z ustawą OZE obejmują dofinansowanie do zakupu i montażu nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby jednorodzinnych lub wielorodzinnych domów mieszkalnych. Dopłata możliwa jest także w momencie, gdy planujesz wymienić dotychczasowe instalacje na bardziej nowoczesne, efektywne i przyjazne środowisku.

Z ulgi regulowanej przez ustawy OZE mogą skorzystać osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. Ogólny budżet programu na lata 2014-2022 wynosi 800 mln zł. Możliwe jest zawieranie umów kredytowych i pożyczkowych z dotacją do roku 2020.

Jeśli chcesz mieć zawsze aktualne informacje o termomodernizacji

Zapisz się do newslettera