Troska o jakość powietrza, którym oddychają Polacy oraz poprawa komfortu życia to główne przesłanki stojące za powstaniem programu Czyste Powietrze. Dotacje na kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne stanowią nieocenione wsparcie dla wielu gospodarstw domowych. Ocieplenie budynku czy wymiana systemu grzewczego to tylko niektóre działania, będące kosztami kwalifikowanymi w projekcie. Warto zatem dowiedzieć się, jakie warunki należy spełnić by skorzystać z dofinansowania. Czyste Powietrze to program dla Ciebie – koniecznie przeczytaj ten artykuł!

Program Czyste Powietrze – warunki przyznawania dopłat

Nieefektywne, przestarzałe piece węglowe, niedostateczna izolacja budynku, nieszczelne okna i drzwi – to bolączki wielu mieszkańców. Powodem takiej sytuacji są najczęściej spore koszty termomodernizacji, nie dające się ująć w domowym budżecie. Jest na to recepta – dofinansowanie w programie Czyste Powietrze.

Adresatem projektu są osoby chcące przeprowadzić termomodernizację domu – czyli między innymi docieplenie budynku, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wymianę przestarzałych instalacji grzewczych (np. kotłów CO) czy zakup systemów odnawialnych źródeł energii.

To ważne, by o takim projekcie myśleć szeroko. Nie wystarczy bowiem zlikwidować jednej z przyczyn niskiej energooszczędności budynku. Aby cieszyć się komfortem i niskimi rachunkami należy podejść do tematu całościowo, wykorzystując wszystkie możliwości jakie daje program Czyste Powietrze. Dofinansowanie pozwoli na diametralną poprawę warunków życia.

Organem prowadzącym rekrutację wniosków jest właściwy dla miejsca zamieszkania oddział Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz załączonej do niego dokumentacji sprawdza się, czy wnioskujący spełnia kryteria beneficjenta programu Czyste Powietrze.  Wysokość dofinansowania również jest uzależniona od tych danych.

Warunki przyznawania dopłat można podzielić na trzy podgrupy: kryteriów związanych z przedmiotem dofinansowania, kryteriów dochodowych, kwalifikujących do jednej z grup beneficjentów oraz kryteriów formalnych dotyczących osoby wnioskującej. Poniżej opiszemy główne zasady, które należy wziąć pod uwagę starając się o dotację w programie.

Na co można dostać dofinansowanie w programie Czyste Powietrze?

Co może być przedmiotem dofinansowania? Czyste Powietrze jest programem wspierającym kompleksowe działania, dlatego lista kosztów kwalifikowanych jest spora. Dotacjami objęte są działania termomodernizacyjne, takie jak wymiana źródła ogrzewania, ocieplenie budynku, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, zakup wentylacji mechanicznej czy instalacja paneli fotowoltaicznych.

Im bardziej proekologiczny jest projekt, tym większa może być kwota dotacji – dzięki integracji programu Czyste Powietrze z projektem „Mój prąd” kwota dofinansowania przedsięwzięcia, w którego skład wchodzi zakup fotowoltaiki jest podwyższona o nawet 5000 zł.

Aby upewnić się, czy planowany zakup lub prace budowlane mogą zostać zakwalifikowane do programu, należy sprawdzić katalog kosztów kwalifikowanych. Znajdziemy go w szczegółowym opisie projektu, na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Oczywiście istnieją również wymagania dotyczące zakupionych sprzętów i materiałów – muszą być nowe, spełniać normy (np. współczynnik przenikania ciepła dla okien dachowych), być dopuszczone na polski rynek  i mieć polskojęzyczną instrukcję obsługi. Pełen zakres kryteriów znajduje się w załączniku do programu.

Jakie są wysokości dopłat w programie Czyste Powietrze?

Jaką wartość może osiągnąć dotacja? Czyste Powietrze to program, który warunkuje wysokość dofinansowania dwoma czynnikami: dochodami beneficjenta i przedmiotem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Kluczowa jest przynależność do jednej z trzech grup beneficjentów – to ona będzie określać maksymalną wysokość dofinansowania. Podstawowe świadczenie kierowane jest do osób, których roczne dochody nie przekraczają 100 000 zł. Dotacja w tej grupie wynosi 20 000 zł i może zostać zwiększona o 5000 zł w przypadku zakupu pompy ciepła oraz o identyczna kwotę, jeżeli właściciel zdecyduje się na kupno paneli fotowoltaicznych w ramach programu Mój Prąd.

Dla osób, których dochód wynosi do 1400 zł netto miesięcznie, na osobę, w gospodarstwie wieloosobowym lub do 1960 zł w jednoosobowym przewidziano wyższy limit dofinansowania. Czyste Powietrze przewiduje w tym wypadku 32 000 zł jako podstawową kwotę dotacji. Ta wartość może być również zwiększona o 5000 zł w przypadku zakupu instalacji fotowoltaicznej.

Właściciele mieszkań znajdujący się w sytuacji ubóstwa energetycznego, będą mogli skorzystać z 100% dotacji, w wysokości nawet 53 000 zł, w ramach programu StopSmog. Status ten potwierdzany jest przez lokalne instytucje pomocy społecznej.

Czyste Powietrze – kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Program Czyste Powietrze kierowany jest szeroko – do mieszkańców polskich miast i wsi. Celem jest poprawa jakości powietrza w tych miejscach, jednakże nie da się ukryć, że wymierne korzyści uzyskują osoby, które dzięki dotacji będą mogły zwiększyć energooszczędność swojego domu czy mieszkania.

Wniosek może złożyć każdy, jednak należy spełnić pewne warunki, żeby uzyskać gwarantowane w programie Czyste Powietrze dofinansowanie. 2020 to rok, od którego weszły w życie zmiany na tym polu. Beneficjentem może być osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem domu lub wydzielonego mieszkania. Oceniane są również dochody osoby starającej się dofinansowanie – nie mogą one przekraczać 100.000 zł w ujęciu rocznym. Szczegółowe dane znajdziemy w katalogu Beneficjentów, stanowiącym załącznik do programu.

Warto skorzystać z możliwości jakie daje dotacja. Czyste Powietrze to szansa na lepsze warunki życia, niższe rachunki i zdrowsze powietrze w naszych miejscowościach. Już dzisiaj zarejestruj się na Portalu Beneficjenta i wypełnij wniosek. Z tej szansy skorzystały już tysiące Polaków – nie pozwól by Cię to ominęło!