Dbałość o jakość powietrza, którym oddychają Polacy oraz poprawa komfortu życia – to kluczowe założenia programu Czyste Powietrze. Dzięki temu rządowemu projektowi możesz skorzystać z dofinansowania na kompleksową termomodernizację swojego domu. Jak sprawdzić, czy miejsce, w którym mieszkasz, wymaga takich działań? Do tego służy audyt energetyczny budynku. Do programu „Czyste powietrze” może przystąpić każdy – jednakże po spełnieniu pewnych warunków. Jednym z nich jest udowodnienie, że budynek wymaga termomodernizacji. A najlepszym sposobem tego stwierdzenia jest właśnie audyt.

Co to jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny budynku jednorodzinnego to kompleksowe badanie zużycia energii w domu oraz opracowanie rozwiązań, mających poprawić zastaną sytuację. Diagnoza obejmuje wszystkie elementy, instalacje i systemy związane z użyciem energii lub jej utrzymywaniem. Przeprowadzany jest przez uprawnionych audytorów. Nowoczesny audyt zakłada oszacowanie i ograniczenie strat ciepła z budynku, ocenę efektywności zużycia nieodnawialnych źródeł energii oraz analizę możliwości wykorzystania OZE (Odnawialne źródła energii).

Jak wygląda badanie krok po kroku? Obowiązkiem audytora jest rzetelna ocena stanu faktycznego. Niezbędna będzie analiza dokumentów – projektu budowlanego, rachunków za energię elektryczną czy ogrzewanie. Przeprowadzona zostanie również wizja lokalna oraz  badanie kamerą termowizyjną. Zebrane dane posłużą do określenia potrzeb, wyznaczenia zakresu prac modernizacyjnych oraz oszacowania kosztów. Zazwyczaj audytorzy wskażą również możliwości dotacji – np. program „Czyste Powietrze”.

Kiedy warto wykonać audyt energetyczny budynku?

Każda inwestycja związana z poprawą efektywności energetycznej budynku wymaga wcześniejszej diagnozy stanu faktycznego. Należy oszacować potrzeby przed rozpoczęciem prac. Idealnym rozwiązaniem jest właśnie audyt energetyczny. Czyste powietrze, niższe rachunki, poprawa komfortu życia – jest wiele powodów, by potraktować sprawę poważnie. Pierwszym scenariuszem, który może stanowić impuls do zlecenia audytu, jest osobiste doświadczenie korzystania z obiektu – to Ty wiesz najwięcej, o panujących w domu warunkach, komforcie i miesięcznych opłatach.

Również przy zakupie nowej nieruchomości, zwłaszcza z rynku wtórnego, konieczny może okazać się audyt. Pozwoli nam ustalić realną wartość budynku oraz oszacować koszty jego adaptacji.

Kiedy jeszcze wykonać audyt energetyczny budynku? Do programu „Czyste Powietrze” przystąpić można jedynie po uprzednim udowodnieniu potrzeby prac termomodernizacyjnych, a jednym ze sposobów jest właśnie specjalistyczne badanie audytorskie.

Czy audyt energetyczny jest obowiązkowy? Czyste Powietrze

Ustawodawca przewidział dwa sposoby wykazywania zapotrzebowania na termomodernizację. Jednym z nich jest uproszczona analiza energetyczna, którą można wykonać samodzielnie. Warto jednak wziąć pod uwagę, że jedynie specjalistyczne badanie stanowi koszt kwalifikowany – pokrywa go właśnie program „Czyste Powietrze”. Audyt energetyczny będzie więc kolejną wartością dodaną, wynikającą z partycypowania w projekcie.

Nie szukaj oszczędności, próbując samemu ocenić efektywność energetyczną swojego domu. Nie zastanawiaj się dłużej, czy audyt energetyczny jest obowiązkowy. „Czyste Powietrze” to program, dzięki któremu możesz żyć wygodniej i wspomagać środowisko naturalne. Nowa wersja Programu Czyste Powietrze przewiduje dofinansowanie do 100 % faktycznie poniesionych kosztów audytu energetycznego. Skorzystaj już teraz!