Ulga podatkowa na termomodernizację to możliwość zmniejszenia podstawy obliczania podatku dochodowego o koszty, które ponosisz w związku z podjęciem działań termomodernizacyjnych wykonywanych w domu jednorodzinnym. Dzięki programowi Czyste Powietrze możesz odliczyć aż do 53 tysięcy złotych. Sprawdź wykaz materiałów budowlanych do odliczenia i dowiedz się, jakie usługi są kwalifikowane do programu Czyste Powietrze.

Jakie artykuły budowlane można odliczyć od podatku?

Ulga podatkowa na termomodernizację obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. Aby móc z niej skorzystać należy zdecydować się na użycie materiałów i usług,  wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju, z dnia 21.12.2018 r. , w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489).

Jakie artykuły budowlane można odliczyć od podatku?

 • wszystkie materiały służące do docieplania przegród, płyt balkonowych i fundamentów,
 • węzły cieplne, kotły gazowe kondensacyjne, kotły olejowe kondensacyjne,
 • zbiorniki na gaz lub na olej, kotły na paliwo stałe, przyłącza do sieci gazowej lub ciepłowniczej,
 • materiały budowlane będące składem instalacji grzewczej, ciepłej wody użytkowej lub ogrzewania elektrycznego,
 • pompy ciepła, kolektory słoneczne oraz panele fotowoltaiczne
 • stolarka okienna lub drzwiowa.

Wiesz już, jakie artykuły budowlane można odliczyć od podatku. Sprawdź, jakie usługi obejmuje ulga na przedsięwzięcie termomodernizacyjne.

Na jakie usługi przysługuje ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna 2020 obejmuje określone działania, zawarte m.in. w ustawie programu Czyste Powietrze. Co można odliczyć od podatku? Remont objęty ulgą obejmuje:

  • analizę termograficzną budynku, jego audyt energetyczny przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych, stworzenie dokumentacji projektowej,
  • docieplenie płyt balkonowych, przegród budowlanych i fundamentów,
  • wymiana stolarki zewnętrznej (okien, drzwi, etc.), elementów instalacji ciepłej wody i instalacji grzewczej lub montaż nowej instalacji w obiektach nowo wybudowanych,
  • montaż kotła olejowego kondensacyjnego i gazowego kondensacyjnego, pompy ciepła, kolektora słonecznego, systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, instalacji fotowoltaicznej,
  • regulacja instalacji, uruchomienie oraz regulacja źródeł ciepła.

Ulga termomodernizacyjna 2020 przysługuje wówczas, gdy wszystkie wydatki udokumentowane są odpowiednimi fakturami od podatników VAT, którzy nie są zwolnieni z tegoż podatku. Warto pamiętać, że w świetle obowiązujących przepisów, możliwość skorzystania z ulgi dotyczy właścicieli oraz współwłaścicieli domów jednorodzinnych, przy czym w sytuacji, w której występuję współwłasność, limit 53.000 zł dotyczy każdego z posiadaczy prawa do budynku z osobna.

Czym jest „przedsięwzięcie termomodernizacyjne” w praktyce?

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne to wszelkie inwestycje, które pozwalają na redukcję zapotrzebowania na energię cieplną, potrzebną do ogrzewania budynku i podgrzania wody użytkowej. Działania te prowadzą także do zmniejszenia zużycia energii w sieci ciepłowniczej i zasilającym ją źródle ciepła. Prace termomodernizacyjne obejmują wymianę źródła energii na odnawialne, a także przyłączenie budynku do źródła ciepła scentralizowanego (wraz z likwidacją lokalnego). Spełnienie przynajmniej jednego z powyższych działań jest przedsięwzięciem termomodernizacyjnym.

Przed podjęciem działań termomodernizacyjnych rozważ wszelkie koszty inwestycji i przeanalizuj prawdopodobne efekty. Aby prawidłowo zaplanować działanie potrzebny będzie Ci audyt energetyczny, który określi zakres koniecznych prac, pomoże stworzyć wykaz materiałów budowlanych do odliczenia i optymalne rozwiązania.