Jednym z ważniejszych elementów podczas wymiany instalacji wodnych jest próba ciśnieniowa. Wpływa na szczelność i eksploatację układu w kolejnych latach życia w domu. W programie Czyste Powietrze można uzyskać dofinansowanie na wymianę instalacji wodnej. Na czym polega próba szczelności instalacji wodnej? Tego dowiesz się z naszego artykułu.

Czym jest próba ciśnieniowa instalacji wodnej?

Wymiana instalacji wodnej jest jednym z elementów, na które można uzyskać dofinansowanie w programie Czyste Powietrze, który ma na celu poprawienie efektywności energetycznej budynku. Działania te istotne są przede wszystkim ze względu na wzrost oszczędności, wynikających z optymalizacji kosztów ogrzewania, a także na ochronę środowiska.

Przed podłączeniem przewodów instalacyjnych do urządzeń sanitarnych i armatury należy przeprowadzić próbę ciśnieniową instalacji wodnej. Jest to szczegółowa kontrola szczelności przewodów instalacyjnych. Z czynności tej nie należy rezygnować. Brak wykonania próby szczelności instalacji wodnej może zakończyć się zniszczeniami, uszkodzeniami i kolejnymi kosztami. To zadanie ważne jest szczególnie wtedy, gdy instalacja ma zostać zakryta np. podłogą. Pojawienie się ewentualnych przecieków wiąże się bowiem ze zniszczeniem fragmentów wykonanej pracy.

Jak przeprowadzane jest badanie szczelności instalacji wodnej?

Próbę ciśnienia w instalacji wodnej przeprowadź według wytycznych, uzyskanych od producenta rur. Jeśli działania są wykonywane przy obecności osób uprawnionych, można zastosować procedury zawarte w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji”.

Przed przystąpieniem do sprawdzania szczelności instalacji wodnej zdemontuj baterie lub zawory czerpalne, które mogą przepuszczać wodę – wynik próby może wówczas zostać zaburzony. W paru punktach instalacji zamontuj przelotowe zawory odcinające, które usprawnią odpowietrzanie przewodów instalacji.

Szczelność instalacji wodnej

Jeśli przeprowadzasz próbę ciśnienia w instalacji wodnej dużych wymiarów – pracę wykonuj etapami, np. z podziałem na piętra. W przypadku badania szczelności instalacji wodnej podpodłogowej – dokładnie sprawdź jej szczelność przed montażem posadzki i po zakończeniu prac. Ewentualne usterki szybciej zlokalizujesz wówczas, gdy na czas pracy pozostawisz instalację pod ciśnieniem.

Normy szczelności instalacji wodnej

Wszelkie normy odnośnie do próby ciśnieniowej określone są w ustawach i przepisach. Pomijając hydranty przeciwpożarowe, w budynkach wysokość ciśnienia ustalona jest między 0,5 a 0,6 MPa. Podczas próby wytworzone ciśnienie powinno być 1,5 razy większe niż ciśnienie robocze (0,6 MPa). Trzeba jednak pamiętać, że nie może ono przekraczać wartości maksymalnej, określonej dla poszczególnych elementów instalacji.

Próba ciśnieniowa składa się z dwóch etapów. Pierwszym z nich jest próba wstępna, która trwa ok. pół godziny. Na czym polega? Co 10 minut próbne ciśnienie jest dwukrotnie podnoszone do wartości ciśnienia roboczego. Po upływie 30 minut nie powinno obniżyć się ono o więcej niż 0,06 MPa.

Drugi etap to próba zasadnicza, która trwa 2 godziny. Przeprowadza się ją zaraz po próbie wstępnej. Dalszy spadek ciśnienia nie powinien  w tym przypadku przekroczyć 0,02 MPA. W czasie próby zasadniczej należy też ocenić szczelność wykonanych połączeń.

Dopilnuj, aby wyniki próby ciśnieniowej zostały zapisane w dzienniku budowy. Jeśli utrzymanie ciśnienia stanowi jakikolwiek problem – zleć zastosowanie urządzeń technicznych, które odpowiedzialne są za utrzymanie prawidłowych wartości. Pamiętaj jednak, że to dostawca wody odpowiedzialny jest za ciśnienie w miejscu podłączenia.