Mniejsze koszty zużycia energii to cel, jaki systematycznie stawia się przed kolejnymi inwestorami. Powodem jest próba zmniejszeni kosztów eksploatacyjnych, z czego korzystają wynajmujący oraz właściciele obiektów. Jednak celem ustawy przyznającej premię jest przede wszystkim zachęta do termomodernizacji budynków o złym bilansie energetycznym. Służyć temu ma premia termomodernizacyjna. Co to jest i jak zachęca inwestorów do podjęcia wyzwania, jakim jest zmniejszenie kosztów zużycia energii?

Premia termomodernizacyjna – co to jest?

Termomodernizacja to proces budowlany, którego celem jest zmniejszenie zużycia energii w budynku. Działanie to prowadzi bezpośrednio do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych.

Proces ten obejmuje najczęściej przeprowadzenie audytu energetycznego, izolację budynku, sprawdzenie instalacji oraz modernizację systemu wentylacji, usprawnienie systemu dostarczania ciepłej wody i wymianę systemu grzewczego.

Premia termomodernizacyjna jest przyznawana właśnie na potrzeby tego typu modernizacji obiektu. Za ustalenie jej wysokości i wypłatę świadczenia odpowiada Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Premia termomodernizacyjna wymaga jednak spełnienia pewnych warunków.

Premia termomodernizacyjna – warunki jakie muszą być spełnione

Każda termomodernizacja musi w konsekwencji przynieść oszczędność energii. Premia termomodernizacyjna może być przyznana tylko wtedy, gdy zostaną spełnione odpowiednie warunki. Jednym z nich jest zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię przeznaczaną do ogrzania budynku i podgrzania wody użytkowej. Jeśli modernizowany jest tylko system grzewczy, poziom zużycia energii powinien być zmniejszony o 10%. W przypadku budynków, w których modernizację przeprowadzono po 1984 roku, zapotrzebowanie na energię musi być zmniejszone o 15%. W innych przypadkach, aby uzyskać premię termomodernizacyjną, roczny poziom zużycia energii musi być zmniejszony o 25%.

Podobne warunki muszą być spełnione w przypadku lokalnych źródeł ciepła. Roczne zapotrzebowanie na energię cieplną powinno być zmniejszone przynajmniej o 25%, jeśli budynki spełniają wymagania określone w przepisach prawa budowlanego lub podjęły takie działania. W przypadku, gdy lokalne źródło ciepła zostało zlikwidowane, a zasilane energią budynki podłączono do scentralizowanego źródła, zapotrzebowanie powinno być zmniejszone o 20% zgodnie z zasadami przyznawania premii termomodernizacyjnej.

Premia termomodernizacyjna – dla kogo jest dedykowana?

Premia termomodernizacyjna 2020 wymaga przede wszystkim, by środki przeznaczone na proces budowlany były finansowane kredytem udzielonym przez bank. Jedynie w tej sytuacji BGK może przyznać świadczenie. Dla kogo z tej z grupy kredytobiorców jest dedykowane to finansowanie?

Premia termomodernizacyjna - dla kogo jest dedykowana

Premia termomodernizacyjna dla wspólnot mieszkaniowych jest najczęstszym przykładem wypłacania tego świadczenia. Z punktu widzenia statusu prawnego o finansowanie mogą wystąpić osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne i wspomniane wspólnoty mieszkaniowe. Ubiegać się o nie mogą również właściciele i zarządy budynków mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania, budynków użyteczności publicznej, lokalnych źródeł ciepła i lokalnych sieci ciepłowniczych.

Jak uzyskać premię termomodernizacyjną?

Aby starać się o premię, podstawowym wymogiem jest posiadanie aktualnego audytu energetycznego. Musi być on dołączony do wniosku kredytowego, który składa się w banku wraz z wnioskiem o premię termomodernizacyjną. Bank przesyła dokumentację do BGK. Kredyt jest udzielony wyłącznie w sytuacji, gdy BGK przyzna świadczenie.

Masz problem z poprawnym wypełnieniem wniosku? Możemy pomóc Ci w staraniach o uzyskanie premii termomodernizacyjnej.