Zgodnie z rozporządzeniem w 2019 roku właściciele lub współwłaściciele budynku mieszkalnego jednorodzinnego mają prawo do ulgi podatkowej z tytułu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Jednym z ważniejszych warunków skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej jest wykonanie audytu energetycznego. Kwota, jaką można odliczyć nie może przekroczyć 53 000 zł i dotyczy ona wszystkich modernizowanych budynków.

Ulga termomodernizacyjna 2020 – rozporządzenie uściśla kto z niej skorzysta?

Odliczenia można dokonać wypełniając następujące PIT-y: PIT-36, PIT-37, PIT-36L lub PIT-28. Przysługuje ona jako odliczenie od dochodu wydatków na termomodernizację wyłącznie budynków wolnostojących, których konstrukcja stanowi całość np. domów jednorodzinnych.

Oznacza to, że firmy i mieszkańcy bloków z ulgi tej nie skorzystają. Odliczenie to obejmuje 23% wartości wydatków, które poniesiono na materiały budowlane, urządzenia oraz usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Wydatki te musiały zostać poniesione między 1 stycznia a 31 grudnia 2019 r., a ich rozliczenie nastąpi w roku 2020. Z ulgi można skorzystać, odliczając od podstawy podatku kwotę nieprzekraczającą 53 000 zł.

Ulga termomodernizacyjna 2019

Jeżeli cała kwota nie zmieści się przy odliczeniu w pierwszym roku, można to zrobić w latach kolejnych, nie przekraczając 6 lat.

Ulga termomodernizacyjna – ustawa ważna od 2019 roku

Aby uzyskać ulgę należy wypełnić załącznik PIT/O oraz w deklaracji podatkowej wpisać sumy odliczeń wykazanych na PIT/O. Datą początkową odliczenia jest rok, w którym został wykonany audyt energetyczny lub pierwsze prace termomodernizacyjne. Od tego czasu beneficjent ma trzy lata na wykonanie całego przedsięwzięcia. Odliczenie od podstawy podatku dochodowego reguluje rozporządzenie, które weszło w życie w styczniu 2019 roku.

Z ulgi termomodernizacyjnej nie mogą skorzystać osoby, które otrzymały pieniądze z różnego rodzaju dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mimo to ma zachęcić do inwestycji, które przyczynią się do polepszenia jakości powietrza i ograniczenia zapotrzebowania energetycznego w polskich domach.

Ulga termomodernizacyjna 2020 – czy można skorzystać z niej przy budowie nowego domu?

Co pozwala odliczyć ulga termomodernizacyjna? Ustawa została wsparta rozporządzeniem określając materiały budowlane, sprzęty oraz usługi, które można odliczyć. Jeżeli ktoś rozpoczął pracę w 2018 roku, ale część z nich jest wykonana również w roku 2019, jedynie drugą część obejmie ulga termomodernizacyjna. Budowa domu nie będzie podchodziła pod ulgę termomodernizacyjną.

ulga termomodernizacyjna na nowy dom

Dlaczego nowych domów nie obejmuje ulga termomodernizacyjna? Nowe domy muszą spełniać pewne parametry i z założenia nie ulegają one termomodernizacji. Termoizolacja i hydroizolacja muszą mieć określony współczynnik. Jeżeli masz pytania odnośnie ulgi termomodernizacyjnej, możesz skontaktować się z nami.