Zarządzanie energią w budynku ma ogromne znaczenie, szczególnie w dłuższej perspektywie czasu. Obecnie liczą się nie tylko koszty samego powstania obiektu, lecz również późniejsza eksploatacja. Można ją w przybliżeniu oszacować, co przekłada się na zwiększenie wartości budynku na rynku deweloperskim.

Charakterystyka energetyczna budynku – określenie kosztów eksploatacyjnych

Charakterystyka energetyczna budynku to dokumentu urzędowy, który wydaje się na etapie projektowania budynku. Zawiera on informacje na temat zastosowanej w projekcie izolacji, potencjalnych strat ciepła, sprawności systemu grzewczego, a także mocy instalacji grzewczej, która jest wymagana do zapewnienia ciepła w budynku. Taka projektowana charakterystyka energetyczna budynku pozwala na oszacowanie przyszłych kosztów eksploatacji, które są związane z ogrzewaniem obiektu oraz zużyciem energii elektrycznej.

Charakterystyka energetyczna budynku a świadectwo charakterystyki energetycznej – różnice

Nieco innym dokumentem jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. Przede wszystkim dokument ten wydaje się już po zakończeniu budowy. Nie jest to zatem część projektu, ale oświadczenie, które powinno ostatecznie potwierdzić skuteczność rozwiązań założonych w projekcie. Nie zawsze wymagana jest charakterystyka energetyczna budynku. Przykład domków jednorodzinnych pokazuje jednak, że może ona zwiększyć wartość domu na rynku deweloperskim. Co więcej, świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowym dokumentem, jeśli domek ma zostać sprzedany lub wynajęty.

Najogólniej rzecz ujmując charakterystyka energetyczna budynku w projekcie budowlanym, jest sporządzana na podstawie założeń projektanta, podczas gdy świadectwo charakterystyki energetycznej przygotowuje się dla już istniejącego budynku. Określa się w ten sposób, czy obiekt spełnia wymogi prawne dotyczące oszczędnego gospodarowania energią.

Kto może wykonać charakterystykę energetyczną budynku jednorodzinnego i obiektu publicznego?

Charakterystyka energetyczna budynku jednorodzinnego nie różni się znacząco od charakterystyki przygotowanej dla obiektów publicznych. Różnica polega głównie na rozmiarach obu obiektów. Dlatego o ile kalkulator charakterystyki energetycznej budynku sprawdzi się w przypadku mniejszych domów, o tyle duże obiekty wymagają bardziej złożonej pracy i obliczeń.

Zgodnie z przepisami charakterystykę energetyczną budynku wykonuje projektant lub osoba przez niego wyznaczona, posiadająca odpowiednie uprawienia. Istotne jest to, że osoba taka powinna mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Nie może być także skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa skarbowe, czy fałszowanie dokumentów

Osoba uprawniona do wystawienia charakterystyki i zarazem wydania świadectwa musi mieć także ukończone studia i uzyskany tytuł zawodowy inżyniera, inżyniera architekta, magistra lub inny, wyszczególniony w art. 17 u.c.e.b.

Świadectwo energetyczne – wzór

Przepisy nie wymagają określonej formy, według której powinna być opracowana charakterystyka lub świadectwo energetyczne. Wzór, który możesz u nas znaleźć, pomoże Ci w przygotowaniu dokumentu. Jeśli masz inne pytania dotyczące świadectwa lub charakterystyki, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Jeśli chcesz mieć zawsze aktualne informacje o termomodernizacji

Zapisz się do newslettera