Audyt energetyczny to dobre rozwiązanie w dwóch sytuacjach. Jedną z nich jest ta, w której wyraźnie dostrzegalne jest zwiększenie kosztów eksploatacji budynków (np. ogrzewania). Druga sytuacja ma miejsce wtedy, gdy planowane prace modernizacyjne są finansowane premią termomodernizacyjną. Na czym polega audyt energetyczny? To szereg czynności, które są przeprowadzone po to, by zmniejszyć zapotrzebowanie energetyczne budynku. Dowiedz się, kto może je wykonać i w jakiej kolejności realizowane są poszczególne etapy audytu.

Audyt efektywności energetycznej, czyli pomocna ocena energetyczna budynku

Audyt efektywności energetycznej to nic innego jak ekspertyza, która określa zakres, a także parametry techniczne i ekonomiczne prac, które należy wykonać w ramach termomodernizacji. Audyt określa również aktualne zużycie energii, stopień ocieplenia domu, a także proponuje zakres rozwiązań, które prowadzą do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych obiektu. Zaproponowane zmiany pozwalają na ograniczenie zapotrzebowania budynku na ciepło.

Opracowanie audytu energetycznego jest konieczne, jeśli inwestor chce ubiegać się o premię termomodernizacyjną. Może stanowić także nieocenioną pomoc przed każdą planowaną inwestycją lub remontem, ponieważ ujawnia wszelkie niedoskonałości występujące obecnie, w tym wady ocieplenia budynku. Pozwala także uniknąć kosztowych pomyłek podczas procesu termomodernizacji.

Opracowanie audytu energetycznego – kto może go wykonać?

Warto zadbać o profesjonalne przeprowadzenie audytu energetycznego. Kto może wykonać go w sposób kompleksowy? Przede wszystkim osoba z wykształceniem technicznym z zakresu inżynierii środowiska, budownictwa oraz zakresu energetyki.

Opracowanie audytu energetycznego

Nie każdy ze wspomnianym wykształceniem może przeprowadzić audyt energetyczny. Audytor uzyskuje uprawnienia w wyniku ukończenia studiów podyplomowych z audytingu energetycznego lub po przejściu kursów szkoleniowych. Im lepiej przygotowany, tym bardziej efektywny jest audyt energetyczny. Kto wykonuje kompleksową analizę? Przede wszystkim wyspecjalizowane firmy. Posiadają one odpowiedni sprzęt (głównie kamery termowizyjne) i wiedzę, jak stosować metodologię obliczania charakterystyki energetycznej budynku.

Audyt energetyczny krok po kroku

Na czym polega audyt energetyczny? Ocena energetyczna budynku powinna zacząć się od wykonania audytu wstępnego. Przeprowadza się go na podstawie rozmów z inwestorem, przeglądu dokumentacji technicznej oraz oględzin obiektu. Celem pierwszego etapu jest określenie szacunkowego kosztu inwestycji oraz spodziewanych oszczędności energii, a tym samym zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych. Audyt wstępny powinien również określać zakres prac, które mieszczą się w granicach finansowych możliwości inwestora.

Opracowanie audytu energetycznego szczegółowego obejmuje zaproponowanie gotowych rozwiązań, które mają prowadzić do zmniejszenia strat ciepła. Powinny być one dostosowane do przeprowadzonych analiz, różnic w stratach ciepła w poszczególnych pomieszczeniach oraz zgodne z finansami, jakie inwestor może przeznaczyć na termomodernizację. Propozycje te obejmują zmiany w ociepleniu budynku, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i ograniczenie zużycia ciepła pozyskiwanego z paliw kopalnianych.

Twój dom wymaga termomodernizacji? Chcesz sprawdzić, którędy ucieka ciepło? Przeprowadzimy Cię przez audyt energetyczny krok po kroku.