System zarządzania energią w budynkach to kwestia, która często jest pomijana. Takie podejście może doprowadzić do zbyt dużego zużycia energii, a co za tym idzie do wysokich kosztów eksploatacyjnych. Rozwiązaniem tego problemu jest system do zarządzania energią w budynku. Choć po wprowadzeniu normy ISO 50001 mówi się o tym najczęściej w kontekście przedsiębiorstw, warto przyjrzeć się strukturze tego systemu w perspektywie tzw. domów inteligentnych.

Czym jest system zarządzania energią w kontekście budynków inteligentnych?

Głównym celem systemu zarządzania energią w gospodarstwach domowych jest monitorowanie poboru źródeł energii, czyli prądu, gazu, wody, powietrza oraz pary wodnej. Jest to możliwe dzięki specjalnym urządzeniom, które dostarczają informacji na temat zużycia poszczególnych źródeł energii. Wśród nich można wyróżnić: inteligentne gniazdka, oświetlenie, ogrzewanie czy czujniki. W inteligentnym domu za sterowanie wszystkimi urządzeniami odpowiada centrala główna, która jest połączona z wszystkimi komponentami oraz Internetem. To daje możliwość sterowania systemem zarządzania energią nawet poza domem.

Zarządzanie energią to standard, który powinien obowiązywać nie tylko w dużych organizacjach, ale również w gospodarstwach domowych. Proces ten obejmuje wymagania odnoszące się do systemu zarządzania energią i jej wdrożenia, doskonalenia wyników energetycznych oraz konsumpcji i zużycia energii. Wszystkie te czynniki przekładają się na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych w budynkach jednorodzinnych.

System zarządzania energią zapewnia bezpieczeństwo i jest prosty w użyciu. Jeśli dojdzie do awarii, użytkownik dostaje powiadomienie. Jest to wygodne przede wszystkim dlatego, że można sterować takim system zdalnie, a co za tym idzie, reagować, nawet jeśli przebywa się poza domem.

Jakie działania należy podjąć, aby podnieść efektywność zarządzania energią?

Aby usprawnić system zarządzania energią w budynku, warto trzymać się czterech podstawowych zasad: przestrzegać procedur operacyjnych, dokonywać podstawowych prac technicznych, poprawnie eksploatować budynek i sporządzać plany poprawy efektywności energetycznej na podstawie zaobserwowanych wyników.

Szczególnie ważne jest odpowiednie podejście do działań i procesów w instalacji. Ich optymalizacja, plan wykorzystania oraz prawidłowe utrzymanie przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej. Do działań w tej kwestii zaliczają się np. planowanie i zarządzanie pracą pieca.

System zarządzania energią w budynku zakłada także poprawę efektywności energetycznej w kwestii eksploatacji budynków. Związana jest z czynnościami związanymi z użytkowaniem oraz ogrzewaniem, chłodzeniem, poborem wody ciepłej, oświetlenia oraz wentylacji.

Zobacz także czym jest audyt energetyczny budynku.

Jakie normy scharakteryzowano w systemie zarządzania energią?

Określone normy wprowadzają pojęcie zarządzania energią, którego celem jest optymalne gospodarowanie energią. Precyzują wymagania dla systemu, które umożliwią poprawę efektywności użytkowania energii, zgodnie z wymaganiami i zaleceniami prawnymi.

Choć w przypadku gospodarstw domowych nie ma szczegółowych wymagań co do systemu zarządzania energią, jak w przedsiębiorstwach i organizacjach pożytku publicznego (norma ISO 50001), warto pamiętać, że monitorowanie zużycia źródeł energii w domu pozwala nie tylko zaoszczędzić na rachunkach, ale również wpłynąć pozytywnie na środowisko.