Można śmiało powiedzieć, że audyt energetyczny budynku jest podstawą prawidłowej realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych. To duże przedsięwzięcie, na które składa się wiele czynności, które wpłyną w przyszłości na zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego budynku.

Co to jest audyt energetyczny?

Najprościej audyt energetyczny można uznać za charakterystykę czy ocenę budynku pod kątem stanu technicznego. To na podstawie obszernego dokumentu można prawidłowo ocenić, jakie prace pomogą zmniejszyć zapotrzebowanie energetyczne budynku, a w konsekwencji, które z nich doprowadzą do oszczędności na energii. Audyt pomoże również ocenić, po ilu latach zwróci się inwestycja.

Audyt energetyczny budynku jednorodzinnego nie jest konieczny w przypadku programu Czyste Powietrze, warto jednak takowy przeprowadzić. Da on pewność kompletnego sprawdzenia różnych rozwiązań i wyboru najkorzystniejszego. By złożyć wniosek i ubiegać się o dotację wystarczy ocena energetyczna budynku. I o ile można taką ocenę energetyczną wykonać samemu, nie będzie ona tak kompleksowa, jak audyt energetyczny. Istnieje również ryzyko, że samodzielna ocena będzie błędna. Inżynier z uprawnieniami przygotuje bardziej szczegółową analizę energetyczną i zaproponuje różne rozwiązania termomodernizacyjne.

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny można przeprowadzić zarówno w przypadku budynków prywatnych (mieszkań, lokali usługowych itd.), jak i publicznych. Osobą, która audyt energetyczny wykonuje, jest audytorem energetycznym, posiadającym odpowiednie uprawnienia.

Audyt energetyczny budynku w trzech częściach

W pierwszej części audyt energetyczny musi zawierać opis techniczno-budowlany, instalacyjny i eksploatacyjny. Na tej podstawie można ocenić jak poszczególne instalacje i wybrana konstrukcja wpływają na zużycie energetyczne, co w przyszłości doprowadzi do wskazania rozwiązań decydujących o jego zmniejszeniu. Tutaj należy wziąć pod uwagę także dokumentację projektową.

Druga część audytu powinna obejmować m.in. wizję lokalną. Na tym etapie ustalany jest stan faktyczny budynku. Należy uwzględnić wszelkie usterki oraz wady budynku. Wyżej wspomniane czynności pozwolą w części trzeciej audytu energetycznego wskazać warianty prac termomodernizacyjnych. Biorąc pod uwagę koszty inwestycji i różnego rodzaju parametry należy wybrać najkorzystniejszy wariant i przygotować się do jego realizacji.

Obowiązkowy audyt energetyczny – jak się do niego zabrać?

Specjalista, który wykonuje audyt energetyczny, powinien być zaznajomiony z rozporządzeniami dotyczącymi metodologii i prawa budowlanego i działać na ich podstawie. Koszt audytu energetycznego jest różny w zależności od wykonawcy.

W audycie powinna pojawić się także informacja o formie finansowania przyszłego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Oczywiście dokumentacja ta nie jest wiążąca, to ostatecznie inwestor decyduje, który z przedstawionych wariantów i w jakim zakresie zostanie zrealizowany.

Obowiązkowy audyt energetyczny

Kto ma sporządzić audyt? Najlepiej wybrać sprawdzoną, certyfikowaną firmę, która ma doświadczenie w przygotowywaniu tego typu dokumentacji. Możemy wziąć kogoś z polecenia. Pamiętajmy również, że najtańsza opcja nie znaczy najlepsza. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o audycie energetycznym, napisz do nas.