Mikroinstalacja fotowoltaiczna to jeden z elementów, na który możesz uzyskać dofinansowanie w programie Czyste Powietrze. Sprawdź, na czym polega jej działanie i poznaj zasady, które musisz spełnić, by zyskać dofinansowanie na tego typu instalację.

Czym jest mikroinstalacja fotowoltaiczna?

Program Czyste Powietrze to rządowe działania, które mają na celu poprawę jakości powietrza i życia mieszkańców m.in. poprzez dofinansowanie (w formie niskooprocentowanej pożyczki) na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. W ramach programu współfinansowane są panele i kolektory słoneczne, inwertery, liczniki energii dwukierunkowe, liczniki pomiaru dostawy energii elektrycznej do sieci, kontrolery urządzeń oraz akumulatory.

Mikroinstalacja fotowoltaiczna to odnawialne źródło energii o mocy elektrycznej nieprzewyższającej wartości 40 kW, która przyłączona jest do elektroenergetycznej sieci mocy cieplnej o maksymalnej mocy 120 kW lub o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV.

Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, w tym kolektorów słonecznych, to tylko jeden element termomodernizacji domów. Oprócz tego należy przeprowadzić audyt energetyczny, izolację budynku, sprawdzić instalację cieplną oraz wymienić źródła ciepła. W przypadku instalacji odnawialnych źródeł energii np. mikroinstalacji fotowoltaicznej, dofinansowanie mogą uzyskać właściciele wszystkich domów – zarówno już istniejących, jak i nowo wybudowanych. Może w nich nie być źródła ciepła, jeśli jednak jest zainstalowane, nie ma znaczenia, czy jest stare, czy nowe. Co więcej, niezależnie od tego, czy spełnia ono wymagania programu Czyste Powietrze, czy nie, można ubiegać się o dofinansowanie w formie pożyczki do 100% poniesionych kosztów. Jeśli masz jakikolwiek problem ze zrozumieniem ustawy o termomodernizacji, skontaktuj się z nami.

Mikroinstalacja fotowoltaiczna – wymagania techniczne

Instalacja kolektorów słonecznych i innych elementów związanych z fotowoltaiką jest możliwa tylko wtedy, gdy posiadają one jeden z certyfikatów zgodności z normą, np.

  • PN-EN 61215 „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych – Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu”;
  • PN-EN 61646 „Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) – Kwalifikacja
    konstrukcji i zatwierdzenie typu”;
  • Certyfikat z normami równoważnymi, wydany przez jednostkę certyfikującą.


Data potwierdzenia zgodności z normą może sięgać 5 lat wstecz od daty złożenia wniosku o dotację. Mikroinstalacja musi posiadać certyfikat zgodności inwertera z normą PN-EN 50438, świadczący o spełnieniu wymagań dla instalacji mikrogeneracyjnych odnośnie do przyłączenia do sieci publicznych. System fotowoltaiczny wraz z inwerterami musi mieć także gwarancję producenta w zakresie jakości, a instalacja odpowiednie zabezpieczenia odgromowe i przeciwprzepięciowe.

Koszt związany z zakupem oraz montażem systemu fotowoltaicznego w przypadku nowo wybudowanego budynku może być współfinansowany wówczas, gdy obiekt spełnia wymagania określone dla przegród w kwestii izolacyjności od 2021 roku. Właściciel domu musi także posiadać źródło ciepła zgodne z warunkami programu Czyste Powietrze, np. kocioł gazowy, na paliwo stałe (co najmniej 5 klasy normy europejskiej EN 303-5:2012 lub nowszej) , kondensacyjny, pompę ciepła etc.

Kiedy i gdzie można zgłosić przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej?

Po zainstalowaniu instalacji przez wykwalifikowanego instalatora zgłoś ten fakt operatorowi sieci dystrybucyjnej, do której zamierzasz się przyłączyć. Wskaż termin przyłączenia mikroinstalacji do sieci, jej lokalizację, zastosowany rodzaj odnawialnego źródła energii, oraz moc instalacji. Dołącz wymagane załączniki i dokumenty, np. schemat instalacji, czy dane techniczne.

Przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci

Zgłoszenie o podłączeniu fotowoltaicznej mikroinstalacji dokonaj w terminie do 30 dni przed przyłączeniem do sieci operatora systemu dystrybucji elektroenergetycznej. Złóż je w formie papierowej, w biurze obsługi operatora lub w formie elektronicznej. Pamiętaj, że prosumentem jest konsument, który pobiera energię od sprzedawcy, a jednocześnie wytwarza ją na potrzeby własne. Jeśli nim jesteś, otrzymasz potwierdzenie danych technicznych. Jeśli  nie jesteś prosumentem, operator wyśle do Ciebie umowę dotyczącą usług dystrybucji, którą musisz podpisać i odesłać w ciągu 7 dni.

Następnie w ciągu 30 dni od zgłoszenia, zostanie u Ciebie zainstalowany licznik pomiaru sprzedanej energii, co równoważne jest z datą przyłączenia fotowoltaicznej mikroinstalacji do sieci. Pamiętaj, aby poinformować operatora systemu dystrybucji o zmianach rodzaju źródła zastosowanego w mikroinstalacji lub jej mocy w ciągu 14 dni od dnia zmiany.