Zarówno właściciele domów jednorodzinnych, jak i spółdzielnie oraz przedsiębiorstwa powinny dbać o to, aby zużywać możliwie najmniej energii. Dzięki tym działaniom zmniejszeniu ulegną wydatki na energię, a stan atmosfery poprawi się znacząco. Sprawdź, jak audyt remontowy budynku może przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców i otaczającego środowiska.

Czy audyt remontowy budynku jest konieczny?

Jednym z najważniejszych działań, mających na celu redukcję zużycia energii jest wykonanie audytu budynku – remontowego lub energetycznego. Oba opracowania przedstawią  wykorzystanie energii w obiekcie, ocenę aktualnego stanu technicznego budynku i jego instalacji, określą charakterystykę energetyczną obiektu, a także określą możliwe kroki, jakie optymalnie należy podjąć, aby jak najmniejszym nakładem środków zwiększyć efektywność energetyczną budynku. To właśnie dzięki przeprowadzeniu dokładnego audytu remontowego budynku można jasno określić jego słabe punkty i na tej podstawie przeprowadzić sprawny remont, który naprawi wszystkie szkody, m.in. niedociągnięcia termoizolacyjne konstrukcji, mostki termiczne.

Do procesu termoizolacji domu warto podejść kompleksowo i działanie rozpocząć właśnie od audytu remontowego budynku, a następnie zgodnie z zaleceniami przeprowadzić izolację budynku, sprawdzić stan instalacji oraz wymienić źródło ciepła.  Jeśli masz jakikolwiek problem ze zrozumieniem ustawy dotyczącej dofinansowania w programie Czyste Powietrze – skontaktuj się z nami!

Cel audytu remontowego budynku


Audyt remontowy budynku to badanie obiektu budowlanego, które przeprowadzić mogą osoby fizyczne – właściciele budynków jednorodzinnych, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz towarzystwa budownictwa społecznego. Działanie to umożliwia uzyskanie dofinansowania na remont budynku, który ma przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii. Celem audytu remontowego budynku jest wskazanie zakresu finansowo-rzeczowego prac, mających na celu poprawę stanu technicznego obiektu mieszkalnego, z założeniem zmniejszenia jego zapotrzebowania energetycznego o 10%.

Zakres audyt remontowego budynku

Audyt remontowy budynku stanowi ocenę dotychczasowego stanu technicznego budynku wraz z jego instalacjami. W jego opracowaniu znajduje się także określenie energetycznej charakterystyki obiektu mieszkalnego oraz zakres działań termomodernizacyjnych, które mają na celu minimalizację rocznego zapotrzebowania na ciepło wraz z oceną oszczędności energii. W audycie remontowym znajdziesz także opis techniczny przedsięwzięcia i kosztorys inwestorski z szacunkowymi kosztami remontu.

audyt remontowy a audyt energetyczny

Dokument spełnia wszystkie wymogi określone w Rozporządzeniu z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Czym różni się audyt energetyczny a audyt remontowy? Audyt energetyczny może być przeprowadzony tylko przez osobę, która pełni stanowisko audytora energetycznego, niezwiązanego z danym podmiotem. Jego głównym celem jest zbadanie zużycia energii w określonym miejscu, przedstawienie wniosków i ułożenie planu zmian, które podmiot może wprowadzić w życie w celu oszczędności zużycia energii końcowej.

Audyt remontowy budynku pomaga w podjęciu decyzji o wprowadzeniu zmian i wzroście oszczędności, dlatego warto przeprowadzić go przed planowaną termomodernizacją budynku.