Wymiana okien to jeden z elementów, na który można uzyskać dofinansowanie w programie Czyste Powietrze. Dzięki temu można znacznie zmniejszyć straty energetyczne, związane z ucieczką ciepła. Aby uzyskać optymalny efekt, konieczne jest jednak zniwelowanie mostków termicznych okna. Sprawdź, na czym polega i w jaki sposób usunąć problem.

Negatywne skutki mostków termicznych w oknach

Kiedy decydujesz się na docieplenie domu i montaż energooszczędnych okien, musisz zadbać o należyte połączenie poszczególnych elementów budowli. W innym wypadku narazisz się na ogromne straty energetyczne. Mostek termiczny oka to miejsce o obniżonej izolacji termicznej, które powstaje w wyniku powstawania szczelin na styku. Prowadzi do ucieczki ciepła z wnętrza domu i wzrostu zapotrzebowania na ogrzewanie aż o 20%. W pobliżu mostka cieplnego okna ściana wychładza się, co powoduje skraplanie się pary wodnej i powstawanie zawilgoceń, grzybów i pleśni.

Wymiana okien i ich prawidłowe uszczelnienie jest jednym z elementów, na który można uzyskać dofinansowanie w programie Czyste Powietrze, który zakłada poprawę jakości powietrza i życia mieszkańców. Musisz jednak spełnić określone warunki. W przypadku wymiany okien dofinansowanie nie obejmuje nowo powstałych budynków. Właściciele obiektów, którzy otrzymali pozwolenie na budowę po 15. 12. 2002 r. mogą uzyskać je tylko wtedy, gdy ich dotychczasowe źródło ciepła jest stare i nie spełnia wymagań programu. W najlepszej sytuacji są posiadacze domów, które zostały wybudowane na mocy pozwolenia wydanego do 15. 12. 2002 r. W tym przypadku dofinansowanie na okna można uzyskać, posiadając zarówno stare, jak i nowe źródło ciepła, niezależnie od tego, czy spełnia ono zasady programu, czy też nie.

Pamiętaj jednak, że tylko kompleksowo przeprowadzona termomodernizacja domu pozwoli Ci uzyskać optymalne efekty. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje, jakie warunki musisz spełnić, aby uzyskać dofinansowanie.

Sprawdź także: Dlaczego wieje przez okna plastikowe – nieszczelne okna PCV

Czym są mostki termiczne okien?

Mostek termiczny okna to miejsce, w którym zakłócony jest kierunek strumienia ciepła. W jednowarstwowej lub wielowarstwowej przegrodzie o jednorodnej budowie strumień ten jest skierowany prostopadle do nawierzchni. W miejscu, w którym pojawił się mostek termiczny, temperatura powierzchni wewnętrznej w przegrodzie obniża się i następuje ucieczka ciepła.

Mostek termiczny okna

Mostek termiczny okna powstaje najczęściej w wyniku błędów montażowych i niedbałej pracy ekipy. Zwróć więc szczególną uwagę na prawidłowe osadzenie okien – mostki cieplne mogą zniszczyć efekt montażu, co przy wysokiej jakości materiału, z którego są wykonane okna, nie pozwoli Ci uzyskać wymiernych efektów termoizolacyjnych.

Jak zniwelować mostki termiczne okien?

Mostek termiczny powstaje w wyniku nieprawidłowego umiejscowienia ramy okiennej w murze, a także jego niedocieplenia.  Skuteczna izolacja zachowuje ciągłość, w związku z czym okno należy zamontować w warstwie ociepleniowej muru. Duże znaczenie w przypadku ciągłości izolacji mają zastosowane materiały i dokładne wypełnienie szczeliny między murem a ramą okienną.

Mostek termiczny okna wyeliminujesz, stosując izolację paroprzepuszczalną. W środkowej części zadbaj o termoizolację, natomiast od wewnętrznej strony okna o izolację paroszczelną.

Aby zapobiec mostkowi termicznemu okna, dopilnuj, aby izolacja na całym obwodzie, zachodziła na ramę okienną przynajmniej na 3 cm. Sprawdź także połączenie okna z parapetem, który często stanowi najsłabsze ogniwo konstrukcji. Odpowiednie będzie zastosowanie np. profili podparapetowych, które zabezpieczą dolną część okna, w momencie styku parapetu z murem. Zwracaj dużą uwagę na jakość izolacji materiałów, tworzących system nośny, np. szyn montażowych.