Poprawa jakości powietrza w polskich miastach poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery – to główny cel rządowego programu Czyste Powietrze. Jednakże realizacja projektu przyniesie wymierne korzyści nie tylko środowisku naturalnemu. Pozytywnie rozpatrzony wniosek o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze może znacząco poprawić warunki mieszkaniowe i komfort każdego z nas. Warto zatem przyjrzeć się zasadom działania programu i poznać warunki, jakie należy spełnić, by skorzystać z dotacji lub preferencyjnej pożyczki.

Najważniejsze kroki przy składaniu wniosków w programie Czyste powietrze:

  1. Sprawdź najważniejsze terminy dla programu Czyste Powietrze,
  2. Przekonaj się, czy jesteś beneficjentem,
  3. Sprawdź, jakie dokumenty i załączniki będą potrzebne,
  4. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku – zapraszamy do kontaktu!

Program „Czyste Powietrze” – najważniejsze terminy

Projekt adresowany jest do osób, które chcą przeprowadzić termomodernizację domu – czyli między innymi docieplenie budynku, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wymianę przestarzałych instalacji grzewczych (np. kotłów CO) czy zakup systemów odnawialnych źródeł energii.

Sprawdź też infografikę przybliżającą głowne założenia programu „Czyste Powietrze”.

Program jest realizowany od 2018 do 2029 roku. Czas, by podpisać umowę na realizację założeń programu mamy do 31.12.2027. To bardzo ważne, gdyż zakończenie wszystkich prac objętych umową nie może przekroczyć terminu końca czerwca 2029 roku.

Dotyczy to głównie istniejących budynków – w przypadku nowobudowanych jedynie w bardzo ograniczonym zakresie. Jeśli jesteś na etapie budowy domu, możesz otrzymać dofinansowanie na instalację odnawialnych źródeł energii, a także montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Pomożemy Ci wykonać audyt energetyczny budynku, a następnie dobrać materiały, które spełnią wymagania Programu Czyste Powietrze.

Aby upewnić się, czy planowany zakup lub prace budowlane mogą zostać zakwalifikowane do programu, należy sprawdzić katalog kosztów kwalifikowanych. Znajdziemy go w szczegółowym opisie projektu, na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kolejną, kluczową kwestią będzie określenie tego, czy spełniamy kryteria beneficjenta programu Czyste Powietrze. Wniosek może złożyć każdy, jednakże, aby skorzystać z dofinansowania, należy spełniać pewne warunki. Beneficjentem może być osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem domu, lub wydzielonego mieszkania. Oceniane są również dochody osoby starającej się dofinansowanie – nie mogą one przekraczać 100.000 zł w ujęciu rocznym.

Szczegółowe dane znajdziemy w katalogu Beneficjentów, stanowiącym załącznik do programu.

„Czyste Powietrze” – gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie?

Kiedy już wiesz, że planowane działania mieszczą się w założeniach projektu, a sam spełniasz jego warunki jako beneficjent, warto dowiedzieć się jak ubiegać się o dofinansowanie programu Czyste Powietrze. Wniosek możesz złożyć na dwa sposoby – preferowaną formą będzie aplikacja elektroniczna, jednakże istnieje możliwość wyboru tradycyjnej drogi wnioskowania.

Po pierwsze – zarejestruj się na Portalu Beneficjenta, należącym do właściwego dla lokalizacji budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Następnie wypełnij wniosek o dofinansowanie. Czyste Powietrze to program proekologiczny – dlatego jego twórcy polecają wybór ścieżki elektronicznej. Zakłada ona skorzystanie z podpisu elektronicznego przez portal ePUAP – umożliwia on aplikowanie bez wychodzenia z domu.

Jeżeli nie dysponujesz kontem ePUAP, a interesuje Cię program Czyste Powietrze – wniosek złożysz przez Portal Beneficjenta. Dodatkowo będziesz musiał dostarczyć wydrukowaną wersję papierową do WFOŚiGW lub gminy mającej umowę z funduszem.

Chętnie pomożemy Ci w odnalezieniu się w przepisach i wymaganiach, a także w wypełnieniu wniosku – skontaktuj się z Nami.

Jakie dokumenty przygotować ubiegając się o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”?

Już wiesz, w jaki sposób ubiegać się dofinansowanie z programu Czyste Powietrze? Dokumenty – to kolejny krok. Z pewnością przyda Ci się pomoc w wypełnieniu wniosku. Czyste Powietrze to program, który może znacząco zwiększyć komfort życia w Twoim domu. Dlatego warto upewnić się, że wniosek będzie kompletny.

Załącznikami do wniosku będą przede wszystkim dokumenty potwierdzające spełnienie wspomnianych wcześniej kryteriów – w przypadku posiadania prawa własności domu np. umowa kupna/sprzedaży nieruchomości. Nowe zasady programu znoszą obowiązek przedstawiania dokumentu poświadczającego dochód – wystarczy złożyć stosowne oświadczenie. W przypadku zwiększonego dofinansowania niezbędne będzie zaświadczenie z lokalnego ośrodka pomocy społecznej.

Zapoznaj się z pełną listą załączników odwiedzając Portal Beneficjenta  – znajduje się tam instrukcja wypełniania wniosku oraz wszelka potrzebna dokumentacja, która jest wymagana do poprawnego złożenia wniosku. Chętnie pomożemy Ci przy jego wypełnianiu i odnalezieniu się w przepisach i wymaganiach – skontaktuj się z Nami.