Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków – to cel nowego programu Czyste Powietrze. Nowe zasady, wprowadzone w 2020 roku powodują, że osoby, chcące skorzystać z dofinansowania muszą zaktualizować wiedzę o tym rządowym projekcie. Kto może skorzystać z dotacji? Jakie są kluczowe zmiany w programie Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze 2020 – limity dotacji

Dotychczasowe limity dotacji oparte były o nieco skomplikowany system, uwzględniający wysokość wynagrodzeń w postaci „widełek”. Program Czyste Powietrze w 2020 roku przewiduje prostsze rozwiązanie – przynależność do jednej z trzech grup beneficjentów będzie określać maksymalną wysokość dofinansowania. Górna granica podstawowego świadczenia wyniesie zatem 20.000 zł i może zostać zwiększona o 5000 zł w przypadku zakupu pompy ciepła oraz o identyczną kwotę, jeżeli właściciel zdecyduje się na kupno paneli fotowoltaicznych w ramach programu Mój Prąd. Warto zatem sprawdzić dofinansowanie do pompy ciepła oraz dofinansowanie do fotowoltaiki!

W przypadku zwiększonego dofinansowania wartości te są nieco wyższe – podstawowy limit dotacji to 32 tys. złotych i również podlega zwiększeniu o wcześniej wymienione dodatki. Właściciele mieszkań, znajdujący się w sytuacji ubóstwa energetycznego, będą mogli skorzystać z 100% dotacji, w wysokości nawet 53.000 zł, w ramach programu StopSmog.

Program Czyste powietrze w 2020 – beneficjenci

Określenie swojej przynależności do jednej z grup beneficjentów jest jednym z zadań, jakie narzuca program Czyste Powietrze. Zmiany w tym aspekcie dotyczą głównie kryterium dochodowego. Pierwszą grupą beneficjentów są osoby, których dochody roczne nie przekraczają 100.000 zł. Do grupy korzystającej ze zwiększonych limitów dotacji należą ci właściciele domów, których dochód wynosi do 1400 zł netto miesięcznie na osobę w gospodarstwie wieloosobowym lub do 1960 zł w jednoosobowym.

Trzecia grupa beneficjentów to, wspomniane już wcześniej, osoby, które znajdują się w sytuacji ubóstwa energetycznego. Status ten potwierdzany jest przez lokalne instytucje pomocy społecznej. Osoby o dochodach powyżej 100.000 zł netto rocznie będą uprawnione jedynie do skorzystania z, przewidzianej przez ustawę, podatkowej ulgi termomodernizacyjnej.

Czwartą grupą stanowią osoby, które znajdują się w sytuacji ubóstwa energetycznego. Będą one mogły liczyć na wsparcie realizowane we współpracy z gminami. Możliwe jest uzyskanie do 53 tys. złotych z tytułu pomocy społecznej w ramach programu StopSmog.

Kolejną, niezwykle istotną zmianą jest włączenie do programu osób, które składają wniosek już po rozpoczęciu inwestycji, lecz nie później niż po 6 miesiącach.

Czyste powietrze 2020 – wniosek o dofinansowanie


Równie istotne zmiany w programie Czyste Powietrze zostały wprowadzone w odniesieniu do procesu aplikacji. Nieprzyjazna procedura zbierania zaświadczeń i kompletowania technicznej dokumentacji została zastąpiona oświadczeniami składanymi przez wnioskodawców. Sam wniosek został uproszczony, a czas jego rozpatrywania – skrócony do 30 dni. To dobra wiadomość dla tych, którzy czekają na dofinansowanie. Czyste Powietrze 2020 daje także możliwość do składania wniosków w serwisie gov.pl.

Pozostałe zmiany w programie Czyste Powietrze

Wśród nowych rozwiązań, ujętych w programie, należy jeszcze wspomnieć pojawienie się możliwości wykorzystania dotacji na spłatę części kapitału kredytu bankowego. Ponadto w nowej wersji projektu beneficjentami mogą być osoby, które już wymieniły urządzenia grzewcze w swoich domach. Powiązanie wysokości dotacji z efektem ekologicznym może natomiast zachęcić do zakupu zeroemisyjnych instalacji. Skorzystaj z programu – postaw na zmiany! W czyste powietrze zawsze warto inwestować.

Chętnie pomożemy Ci w odnalezieniu się w przepisach, wymagania a także w złożeniu wniosków w Programie Czyste Powietrze – skontaktuj się z Nami