Program Czyste Powietrze to zbiór rządowych działań, mających na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. W jaki sposób? Poprzez wymianę przestarzałych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej domów jednorodzinnych. Kompleksowa wymiana wszystkich kluczowych elementów domu pomoże Ci uzyskać optymalne efekty – obniżenie rachunków za ogrzewanie i lepszy komfort życia. Zapoznaj się z nową wersję Programu Czyste Powietrze, a w razie wątpliwości – skontaktuj się z nami lub wejdź na stronę https://termofinanse.pl.

Które osoby uwzględnić w wyliczaniu dochodu na jednego członka rodziny oraz jak obliczyć ich dochód netto

Jakie czynniki brane są pod uwagę podczas składania deklaracji finansowej w programie Czyste Powietrze – dochód netto czy brutto? Jak obliczyć dochody gospodarstwa domowego? Aby odpowiedzieć na te pytania, należy wiedzieć, jak powinniśmy klasyfikować nasze gospodarstwo. Gospodarstwem domowym nazywana jest grupa osób, które mieszkają i utrzymują się wspólnie. Miesięcznym dochodem na osobę jest suma dochodu wszystkich członków gospodarstwa za dany rok podatkowy, który poprzedza datę złożenia wniosku, podzielony przez liczbę miesięcy i członków w danym gospodarstwie.

Aby dokładnie wyliczyć wartość dochodu wykazanego w deklaracji podatkowej, przychód należy pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu, następnie o składki na ubezpieczenie społeczne,  ubezpieczenie zdrowotne i podatek należny.

Wartości te będą wykorzystywane do wyliczenia wartości dochodu. W przypadku PIT-37 rozliczanego indywidualnie wzór na wartość dochodu wynosi:

D = poz. 64 – poz. 65 – poz. 99 – ((poz.116 x 9%)/7,75%) – poz. 126 + poz. 134,

gdzie pod podane pozycje podstawić należy odpowiednie kwoty. W przypadku PIT-37 rozliczanego wspólnie pod podane pozycje w powyższym wzorze należy podstawić wartości analogiczne.

Zaświadczenie o dochodach czy oświadczenie? Zmiany w programie!

Chcesz przystąpić do programu Czyste Powietrze? Warunki, które dotychczas każdy beneficjent musiał spełnić, jakie polegały między innymi na dostarczeniu zaświadczeń o dochodach – w większości przypadków w formie kopii deklaracji podatkowej PIT. Nowy program przyniósł znaczne ułatwienia dla osób starających się o dofinansowanie – do wniosku wystarczy dołączyć oświadczenie o osiąganych dochodach. W przypadku grupy objętej zwiększonym dofinansowaniem dochód będzie potwierdzany stosownym zaświadczeniem z lokalnej instytucji pomocy społecznej.

Program „Czyste Powietrze” – progi dochodowe

Nowy program przewiduje trzy grupy, które mogą skorzystać z dofinansowania lub pożyczki. Pierwszą grupą beneficjentów są osoby, których dochody roczne nie przekraczają 100.000 zł – podstawowy poziom dofinansowania dla tej grupy to maksymalnie 20.000 zł. Do grupy korzystającej ze zwiększonych limitów dotacji należą ci właściciele domów, których dochód wynosi do 1400 zł netto miesięcznie, na osobę, w gospodarstwie wieloosobowym lub do 1960 zł w jednoosobowym. W tym przypadku podstawowym limitem będzie kwota 32.000 zł.

Trzecia grupa beneficjentów to, wspomniane już wcześniej, osoby znajdujące się w sytuacji ubóstwa energetycznego. Mogą one skorzystać z dofinansowania w kwocie sięgającej nawet 53.000 zł.  Status ubóstwa potwierdzany jest przez lokalne instytucje pomocy społecznej.

Osoby o dochodach powyżej 100.000 zł netto rocznie będą uprawnione jedynie do skorzystania z, przewidzianej przez ustawę, podatkowej ulgi termomodernizacyjnej.