Czyste Powietrze to program, który ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza w Polsce. Smog będący problemem wielu miast, pojawia się na skutek m.in. emisji szkodliwych pyłów. To jednak nie wszystko, bowiem program ma również wspierać zwiększenie efektywności energetycznej domów jednorodzinnych Polaków. Co przyczyni się do obniżenia ich rachunków za prąd.

Program Czyste Powietrze – warunki i koszty przedsięwzięcia

Jak podzielony jest budżet i w jakiej formie będą dysponowane pieniądze? Na dotacje rząd przeznaczył 63,3 mld zł, reszta ze 103 mld w kwocie 39,7 mld zł zostanie przekazana w formie pożyczek. Maksymalnie koszty kwalifikowane na prace termomodernizacyjne oraz wymianę źródeł ciepła w ramach programu Czyste Powietrze mogą wynieść 53 tys. zł, natomiast minimalny koszt kwalifikowany wszystkich prac to 7 tys. zł.

Wysokość dofinansowania jest zależna od dochodów, biedniejsze gospodarstwa domowe mogą liczyć na większe dotacje. W niektórych przypadkach zostanie pokryte nawet 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji w ramach programu Czyste Powietrze. Zasady określają również limity jednostkowe kosztów kwalifikowanych. Autorzy programu Czyste Powietrze przewidują, że skorzysta z niego ok. 3 000 000 gospodarstw jednorodzinnych.

Program Czyste Powietrze – warunki dotyczące zgłoszeń

Program Czyste Powietrze – zasady można było poznać już w sierpniu. Wtedy w gminach w całej Polsce odbywały się spotkania. Teraz większość informacji na ten temat publikowanych jest w Internecie. Drogą elektroniczną można także wypełnić i przesłać wniosek.

Jednym z warunków programu Czyste Powietrze jest posiadanie prawa własności lub prawa do dysponowania lokalem, który ma być modernizowany. Wiadomo, że jest to wytyczna, by móc w budynku podejmować jakiekolwiek decyzje prawne. Dotyczy także tych, które będą wybudowane w przyszłości, na które już zostało wystawione pozwolenie.

Program Czyste Powietrze – warunki dotyczące zgłoszeń

Do kogo skierowany jest program Czyste Powietrze? Regulamin wprost mówi o gospodarstwach domowych. Jednak w przygotowanym przez rząd programie można dostrzec także korzyści dla przedsiębiorców oferujących materiały i usługi budowlane. Doświadczone firmy, które są od wielu lat na rynku, mające dobre opinie, mogą zyskać jeszcze więcej klientów. Materiały budowlane, urządzenia i wykonywane roboty w ramach programu Czyste Powietrze również muszą spełniać pewne warunki.

Program Czyste powietrze – zasady realizacji

Cały program Czyste Powietrze rozpoczął się w 2018 roku. Jego zakończenie przewidziano na rok 2029. Umowy najpóźniej mogą zostać podpisane do 31.12.2027r. Rozbieżność wynika z czasu jaki potrzeba na wykonanie zobowiązań z umowy i rozliczenia całości. Ostatni dzień wydatkowania środków wypada na 30.09.2029r.

Program Czyste powietrze – zasady realizacji

Za datę rozpoczęcia przedsięwzięcia przyjmuje się datę wystawienia faktury lub innego ważnego dokumentu księgowego za koszt kwalifikowany. Zakończenie przedsięwzięcia natomiast wiąże się z datą wystawienia ostatniej faktury lub innego dokumentu księgowego, wynikającego z podpisanej umowy w ramach programu Czyste Powietrze. Regulamin zastrzega, że prace muszą zostać zrealizowane maksymalnie w ciągu 24 miesięcy od podpisania umowy z NFOŚiGW.