Niemal codziennie słyszymy o tragicznej jakości powietrza w wielu miastach Polski. Temat smogu zdominował już nie tylko środowiska lokalne. Problem został dostrzeżony przez polityków, czego efektem jest wprowadzenie przez rząd programu Czyste Powietrze. Na czym dokładnie on polega?

Rządowy program Czyste Powietrze – jaki jest jego cel?

Czyste Powietrze to rządowy program, którego celem jest ograniczenie emisji szkodliwych pyłów i zanieczyszczeń oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków. Fundusze z Czystego Powietrza, czyli 103 mld złotych, przeznaczone są na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła. Wnioski należy składać do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne, można to też uczynić elektronicznie.

Rządowy program Czyste Powietrze rozpoczął się w 2018 roku i będzie działać do 2029 roku. Oprócz zahamowania emisji szkodliwych substancji, przedsięwzięcie termomodernizacyjne przyniesie korzyści dla domowych finansów. Pamiętajmy, że dobrze ocieplony dom to oszczędność na rachunkach za energię. Wysokość środków z Czystego Powietrza zależna jest od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.

Program Czyste Powietrze – jakie warunki trzeba spełnić?

By skorzystać z programu Czyste Powietrze, należy spełnić kilka warunków. Po pierwsze, program skierowany jest do gospodarstw jednorodzinnych. Drugim podstawowym wymogiem programu jest także montaż źródła ciepła, które będzie spełniało określone normy. W starych budynkach właściciele będą musieli wymienić miejscowe ogrzewacze i stare kotły na paliwo stałe na nowe, bardziej ekologiczne źródła ciepła – w nowo budowanych domach takie będą montowane od samego początku.

Kotły muszą też posiadać odpowiednią klasę. Wyższa klasa kotła to większa ilość ciepła, którą można uzyskać przy użyciu takiej samej ilości paliwa. To wprost oznacza oszczędności i lepszą efektywność samego kotła. Oprócz tego beneficjenci mogą uzyskać dofinansowanie na ocieplenie domu i inne prace termomodernizacyjne. Ocieplenie i odpowiednia izolacja domu może przynieść oszczędności. Wydatki na ogrzewanie w takim gospodarstwie mogą zostać ograniczone nawet o 40%.

Program Czyste Powietrze – jakie przedsięwzięcia obejmuje?

Dotacje na termomodernizację można przeznaczyć na różne rodzaje prac. Wszystkie są związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej budynku.

Oprócz wymiany starych źródeł ciepła (kotłów i miejscowych ogrzewaczy na paliwo stałe) przyznane dofinansowanie może sfinansować docieplenie przegród budynku oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Warto jednak zaznaczyć, że dopiero kompleksowa (całościowa) wymiana elementów grzewczych pozwoli uniknąć ucieczki ciepła z budynku. Uzyskane z WFOŚiGW pieniądze można wydać także na montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Kolejną z prac termomodernizacyjnych może być usprawnienie systemu wentylacyjnego przez montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Należy też podkreślić, że zakres dofinansowania zależy od daty budowy domu.

Program Czyste Powietrze – jakie przedsięwzięcia obejmuje?

Dofinansowanie na termomodernizację budynku mieszkalnego to nie wszystko, są jeszcze pożyczki. Te środki można przeznaczyć na odnawialne źródła energii jak np. instalacja fotowoltaiczna czy kolektory słoneczne.