Przedsięwzięcie, jakim jest poprawa warunków termicznych budynku mieszkalnego, jest niezwykle złożone. Nie wystarczy skoncentrować się na jednym aspekcie, na przykład dociepleniu budynku, gdy inne elementy, mające wydatny wpływ na bilans energetyczny zostaną pominięte.

W ramach obowiązującego programu Czyste Powietrze można uzyskać dofinansowanie do rekuperacji, a więc systemu, odzyskującego ciepło z instalacji wentylacyjnej. To sposób na zwiększenie skuteczności działań, podjętych w celu poprawy komfortu mieszkania i obniżenia rachunków za ogrzewanie. Wentylacja mechaniczna może stanowić jeden z kosztów kwalifikowanych.

 Dofinansowanie do wentylacji mechanicznej 2020 – najważniejsze zasady

Co należy zrobić, by ubiegać się o dofinansowanie do rekuperacji? Przed złożeniem wniosku należy zweryfikować czy spełniamy warunki, jakie narzuca program Czyste Powietrze. Wentylacja mechaniczna, którą planujemy zakupić, musi spełniać pewne kryteria formalne.

Przede wszystkim powinien to być produkt fabrycznie nowy, dopuszczony do obrotu, posiadający polską instrukcję oraz gwarancję producenta. Ponadto musi spełniać normy technologiczne dotyczące sprawności urządzenia oraz nakładu energii. Szczegółowe dane, dotyczące wymagań wobec kosztów kwalifikowanych, znajdziemy w załączniku do programu, na stronie internetowej WFOŚiGW.

Jak pozyskać dofinansowanie do rekuperacji w programie Czyste Powietrze?

Aby skorzystać z dofinansowania, należy zarejestrować się w Portalu Beneficjenta programu Czyste Powietrze. Rekuperator będzie stanowić przedmiot dotacji, co wskażemy we wniosku. Wypełniony dokument należy przesłać drogą internetową  oraz złożyć w wersji papierowej w odpowiednim do miejsca inwestycji WFOŚiGW. W przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania do prawidłowo wypełnionego wniosku należy załączyć oświadczenie o uzyskiwanych dochodach . Należy pamiętać, że o dotację może ubiegać się wyłącznie właściciel lub współwłaściciel budynku mieszkalnego.

Jaka jest wysokość dotacji do wentylacji mechanicznej?

Aktualny program przewiduje następujące formy uzyskania dopłaty do rekuperacji:

Dla osób korzystających z podstawowej wysokości świadczenia, maksymalny poziom dotacji na rekuperację może wynieść 5000zł, przy maksymalnym koszcie kwalifikowanym w wysokości 16666,66zł

Dofinansowanie dla osób kwalifikujących się do podwyższonego dofinansowania dotacja wyniesie maksymalnie 10000zł

Czy przysługuje Ci dofinansowanie do wentylacji mechanicznej? 2020 rok to odpowiedni czas, by to sprawdzić! Nie czekaj dłużej – już dzisiaj poznaj zasady działania Programu Czyste Powietrze.