Opór cieplny to jeden z najważniejszych parametrów, charakteryzujących materiały budowlane. Dowiedz się, dlaczego jest tak ważny w przypadku termomodernizacji domu i jak do obliczyć.

Czym jest opór cieplny?

Opór cieplny to pojęcie, które warto poznać przed podjęciem decyzji o termomodernizacji domu. To parametr, który charakteryzuje właściwości materiału budowlanego w kwestiach ciepła. Czym więc jest ta wartość? Opór przewodzenia ciepła to zdolność danego materiału do ograniczania straty ciepła. Zależna jest od przewodności cieplnej i grubości materiału.

Opór cieplny wyrażany jest jako odwrotność ilości ciepła, które przepływa przez 1m2 powierzchni przegrody w czasie 1 godziny, przy różnicy temperatur 1⁰C. Symbolem oporu cieplnego jest litera R, a jego jednostką jest [m2K/W]. Im opór cieplny jest wyższy, tym lepszym izolatorem jest dany materiał.

Aby poznać opór cieplny przegród, które znajdują się w Twoim budynku, możesz zlecić wykonanie audytu energetycznego. Audyt energetyczny wskaże zakres zmian, które powinieneś wprowadzić do swojego domu, aby zwiększyć komfort życia i zmniejszyć rachunki za ogrzewanie – pamiętaj jednak, że tylko całościowa termomodernizacja domu pozwoli Ci uzyskać zadowalający efekt. Audyt energetyczny określa również takie wartości, jak współczynnik przenikania ciepła przegrody oraz współczynnik przewodzenia ciepła materiałów – oba są niezwykle istotne podczas starania się o dofinansowanie na prace termomodernizacyjne w ramach programu Czyste Powietrze. Jeśli masz problemy zrozumieniem zasad programu, skontaktuj się z nami. Więcej informacji znajdziesz na stronie Termofinanse.

Opór przewodzenia ciepła – jak obliczyć jego wartość?

Obliczanie oporu cieplnego przeprowadzane jest zgodnie z normami EN12677 lub EN12939. Wartości te określa producent i są one przedstawiane jako deklarowane. Służą do kontroli jakości produktów i procesu produkcji. Jak obliczyć opór cieplny? Wzór stanowi odwrotność współczynnika przenikania ciepła i wyrażany jest jako R=d/λ, gdzie:

· R – opór cieplny warstwy materiału wyrażony w (m²K/W),

· d – grubość warstwy (m),

· λ – współczynnik przewodzenia ciepła materiału wyrażony w (W/mK).

W przypadku przegrody wielowarstwowej, obliczenie oporu cieplnego polega na zsumowaniu poszczególnych wartości oporu każdej warstwy, czyli R = R1 + R2 + R3 + (…). Jeśli między warstwami materiału znajduje się pustka powietrzna, do wartości R należy doliczyć stawiany przez nią opór cieplny.

Opór przewodzenia ciepła – jak obliczyć

Aby poprawić izolacyjność cieplną przegród budowlanych, należy zwiększać ich opór cieplny m.in. poprzez zwiększenie grubości materiału izolacyjnego, który znajduje się w danej przegrodzie. Warto tutaj zwrócić szczególną uwagę na wybór jak najlepszego materiału, o możliwie najniższym współczynniku przewodzenia ciepła λ.

Jaka jest wartość oporu cieplnego materiałów budowlanych?

Opór cieplny materiałów budowlanych zależny jest od ich rodzaju i grubości. Aby określić wartość oporu dla konkretnych materiałów, możesz wykorzystać wzór na opór cieplny, wspomniany powyżej. Na jego podstawie możesz również ustalić grubość izolacji, która będzie potrzebna do osiągnięcia optymalnej izolacyjności cieplnej całej przegrody.

Poniżej przedstawiamy wartości oporu cieplnego ścian, wykonanych z różnych rodzajów materiałów, dla identycznej grubości przegrody, np. 25 cm.

W przypadku cegły silikatowej wartość wynosi 0,31((m2K)/W), cegły pełnej – 0,33((m2K)/W]), pustaka ceramicznego – 0,8((m2K)/W). W przypadku fasady styropianowej opór cieplny ściany wyniesie ok. 8,00((m2K)/W), a wełny mineralnej – ok. 6,5((m2K)/W).