Izolacja fundamentów to kluczowy zabieg podczas termoizolacji obiektów budowlanych. Jest jednym z elementów, na który można uzyskać dofinansowanie z programu Czyste Powietrze. Sprawdź, jak zabezpieczyć fundament budynku i jaki materiał termoizolacyjny nadaje się do tego najlepiej.

Izolacja fundamentów – dlaczego jest tak ważna?

Izolacja fundamentów to niezwykle istotny aspekt konstrukcji obiektu budowlanego. Wykonana nieprawidłowo może przyczynić się do przenikania wilgoci, a w konsekwencji pojawienia się pleśni i grzyba, naruszenia konstrukcji, niszczenia ścian, występowania mostków termicznych, które prowadzą do wzrostu rachunków za ogrzewanie. Możesz zdecydować się na izolację pionową, poziomą lub na połączenie izolacji pionowej z poziomą. Ostateczny wybór zależy od konstrukcji budynku i jego wymagań.

Prawidłowa izolacja fundamentów i wybór odpowiedniego materiału izolacyjnego odgrywa znaczącą rolę w ochronie budynku przed utratą ciepła. W innym wypadku zabezpieczenie ław, ścian fundamentowych i podpiwniczeń może okazać się niewystarczające. Skutecznym sposobem termoizolacji fundamentów jest ocieplenie pianką poliuretanową.

Program Czyste Powietrze składa się z czterech kroków termomodernizacji. Pierwszym z nich audyt energetyczny, drugim wspomniana już prawidłowa izolacja fundamentów, a także wymiana i uszczelnienie okien, izolacja ścian, podłóg, poddasza i stropu. Trzecim krokiem programu jest sprawdzenie instalacji wewnętrznych, a ostatnim wymiana źródeł ciepła na energooszczędne. Jeśli masz jakiekolwiek pytania co do szczegółów programu lub ustawa jest dla Ciebie niejasna – skontaktuj się z nami.

Izolacja pionowa i pozioma – zastosowanie poszczególnych typów hydroizolacji

Istnieją dwa typy izolacji fundamentów – izolacja pozioma i pionowa. Pierwszy z nich polega na ochronie konstrukcji przed wodą opadową, która wnika w mury i migruje w górę po ścianach obiektu budowlanego. Drugim typem zabezpieczenia jest izolacja pionowa ścian fundamentowych, która chroni podstawę budynku przy gruncie. Warstwa izolacyjna układana jest na ścianie fundamentowej, którą następnie należy pokryć materiałem termoizolacyjnym. Hydroizolację pionową podzielić można na lekką przeciwwilgociową, średnią i ciężką przeciwwodną.

Prawidłowo wykonana hydroizolacja znajduje się w dwóch miejscach. Pierwszym z nich jest połączenie ściany fundamentowej i ścian zlokalizowanych na zewnątrz obiektu. Drugim miejscem jest izolacja pozioma ław fundamentowych ze ścianami. Ochrona tego typu powinna stykać się z izolacją położoną na powierzchni gruntów. Izolacja pozioma fundamentów nie może znajdować się poniżej poziomu hydroizolacji podłogi.

Izolacja pionowa fundamentów konieczna jest w momencie, gdy fundament wykonany jest z pustaków zasypowych, bloków betonowych lub cegły ceramicznej. Jest też niezbędna wówczas, gdy obiekt budowlany znajduje się na terenie, na którym wody gruntowe mogą przyczynić się do korozji betonu.

Izolacja fundamentów pianką PUR

Do izolacji pionowej, poziomej, jak i połączenia izolacji pionowej z poziomą doskonale nadaje się pianka poliuretanowa. Sprawdzi się w nowoczesnych budynkach, ale także tych, w których fundamenty przemarzają. Jest materiałem o wysokim współczynniku przewodzenia ciepła. Ponadto pianka zamkniętokomórkowa nie nasiąka wodą, dlatego może być używana wraz z materiałami hydroizolacyjnymi.

Izolacja fundamentów pianką PUR

Pianka PUR wyróżnia się wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne. Mocno przylega do ścian i nie przemieszcza się. Nie zmienia swoich właściwości na przestrzeni lat. Jest łatwa i szybka w aplikacji – doświadczony wykonawca poradzi sobie z zabezpieczeniem do 250 m2 fundamentów w ciągu jednego dnia. Pianka chroni także budynek przed mostkami termicznymi i ucieczką ciepła z wnętrza obiektu.

Do izolacji fundamentów można użyć także innych materiałów. W przypadku poziomej izolacji wykorzystuje się folię izolacyjną z PCV, papę izolacyjną lub masę bitumiczną. Pionowa izolacja fundamentów występuje w trzech odmianach: lekkiej, średniej i ciężkiej. W pierwszym przypadku używa się papy modyfikowanej APP czy SBS lub płaskiej folii PCV. Izolację średnią można przeprowadzić przy pomocy membrany kauczukowo-bitumicznej lub folii kubełkowej, a izolację ciężką wykorzystując polimerowo-asfaltowe papy zgrzewalne, a także masy bitumiczno-polimerowe.